Výběr projektanta na stavbu protipovodňových opatření pro trojici etap znamená další přiblížení se k jejich vzniku. „Ochranu zajistí vybudování zemních hrází v kombinaci s železobetonovými zdmi. Dále tam budou snížené břehy a vytvořené bermy, jejichž součástí budou i stezky pro pěší a cyklisty,“ přiblížil náměstek primátorky Petr Hladík.

Most přes řeku Svratku v brněnském Jundrově.
Ochrana před velkou vodou chybí. Projekty v Brně kvůli tomu čelí průtahům

Představitelé města sdružení firem zaplatí necelých pětadvacet milionů korun bez daně. „Úkolem vybraného dodavatele je zpracovat projektovou dokumentaci pro následující stupně: koncepční řešení stavby, dokumentace pro odstranění staveb jako poliklinika a další, dokumentace pro vydání společného povolení, dokumentace pro zjišťovací řízení EIA, dokumentace pro provádění stavby. Dále zhotovitel zajistí inženýrskou činnost a autorský dozor," upřesnil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Ilustrační foto.
Vody v řekách na jihu Moravy bylo v listopadu dvojnásobek oproti průměru

V místě okolo železniční polikliniky vznikne v budoucnu park. „V současnosti řešíme potřebný odkup objektů a pozemků od Správy železnic. Zároveň v oblasti zrekonstruujeme kmenovou stoku vedoucí územím. Zvážíme i její přeložení do nové polohy," řekl Hladík.

Popis etap:

Etapa IX Štýřice – železniční poliklinika

• Pravý břeh Svratky mezi železničními mosty budoucího železničního uzlu Brno a mostem viaduktu Uhelná. V prostoru se nachází nedokončená stavba železniční polikliniky.

Etapa X Vodařská

• Pravý břeh Svratky v úseku od železničního mostu přerovské trati až po železniční mosty budoucího železničního uzlu Brno.

Etapa XI Trnitá

• Levý břeh Svratky v úseku od železničního mostu přerovské trati přes Kšírovu ulici, Svitavský náhon až k železničnímu mostu v Uhelné ulici. Součástí jsou také částečná protipovodňová opatření na Svitavě.

Zdroj: MMB