Před dvěma lety se představitelé města zavázali do roku 2030 snížit emise nejméně o čtyřicet procent. „Z analýzy vyplynulo, že největším producentem uhlíkové stopy je terciární sektor, tedy sektor služeb. Oslovíme společnosti jako IKEA, Olympia Brno, stavební firmu Komfort a desítky dalších, aby zvážily uzavření memoranda o snižování spotřeby elektřiny,“ sdělil náměstek primátorky Petr Hladík.

Mezi možná řešení patří třeba využívání energie z obnovitelných zdrojů, tedy například fotovoltaické panely nebo zelené střechy. „Shodli jsme se na určité energetické koncepci, které se budeme věnovat. Jedním z významných témat je i hospodaření s dešťovou vodou a zabránění přehřívání města prostřednictvím zvýšení ozeleňování, což dlouhodobě podporujeme,“ informoval za společnost Komfort Martin Diviš.