Pod povrchem odkryli vrstvy, které souvisí s budováním a fungováním kostela před mnoha staletími. Podařilo se jim nalézt čtyři hroby. „Postupně začišťujeme podlahy kostela a stavební úrovně ze 14. století. Nejstarší situace, které jsme výzkumem zachytili, souvisí s pohřbíváním ve sledovaném prostoru v období 13. století,“ informoval archeolog Pavel Staněk ze společnosti Archaia Brno.

close Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili. info Zdroj: Deník zoom_in Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili. Archeologové našli při výzkumu také pravěké střepy, z čehož usuzují, že dřívější osídlení muselo být někde poblíž. „Neobjevili jsme žádný objekt, pouze jednotlivé artefakty," poznamenal Staněk.

Úpravy platí Biskupství brněnské, pod které klášter spadá. „Provádíme systém odvodnění objektu v západní části lodi kostela, protože srážková voda, která se tam hromadí, nemá kam odtékat," shrnula mluvčí diecéze Martina Jandlová.

Až archeologové skončí s výzkumem, pustí se do práce dělníci. Vylepší přístupové cesty a v části lodi kostela zpevní plochu. Cílem prací je odvést vodu do vsakovací jímky, a snížit tak podmáčení vstupního prostoru. Nefunkční odvodnění komplikovalo návštěvu místa.