Hejtman také uvedl, co a kde se v kraji nesmí.

Obyvatele jižní Moravy zasáhla silná vedra, odborníci hlásí teplotní rekordy. Ilustrační foto.
Brněnsko má nové teplotní rekordy. Padaly po více než třiceti letech

Co se nesmí a kde ???
Je zakázáno v místech se zvýšeným nebezpečím požáru:
❌rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň
❌kouřit (s výjimkou elektronických cigaret)
❌odhazovat hořící nebo doutnající předměty
❌používat zábavní pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místa se zvýšeným nebezpečím požáru jsou:

* lesní porosty a jejich okolí do vzdálenosti 50 m

* suché travní porosty

* plochy zemědělských kultur

* sklady sena, slámy a obilovin

* místa, kde se provádějí činnosti v souvislosti se sklizní, naskladňováním pícnin a obilovin atd.