Původně městskou vilu v roce 2015 koupilo bytové družstvo Černopolní 37. Jeho předsedkyně Nikola Bébarová nechtěla situaci komentovat. Redaktorům opakovaně nezvedala telefon.

Změna se nelíbí místním ani radnímu Brna-středu Michalu Doleželovi, který dlouhodobě usiluje o zachování historicky cenných staveb. „Dům reprezentuje původní převážně německou zástavbu z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Má významnou historickou hodnotu," upozornil Doležel. Kromě kritiky ovšem jiné kroky dělat nemůže.

5pater zřejmě bude mít moderní budova, která nahradí historickou vilu.

Projekt dostane k posouzení ještě odbor památkové péče magistrátu. Konečné slovo následně bude mít stavební úřad Brna-severu. Právě na území této městské části dům leží.

Plánovanou moderní podobu navrhl architekt Michal Kristen. Podle něj jsou plány na samém začátku a mohou se ještě měnit. „Nevidím však důvod, proč bychom nemohli stavět moderně. Navíc v okolí už několik takových staveb je. Návrh jsme dělali částečně v souladu s nimi," vysvětlil Kristen.

Zdůraznil také, že dům je nyní ve velmi špatném technickém stavu, například trámy napadla dřevomorka. Rekonstrukce je tedy proto nutná. Podle dokumentů z roku 2015 se v domě nacházejí tři byty, nová stavba má mít pět pater.

close Vizualizace nové podoby domu. info Zdroj: facebook/architekt Michal Kristen zoom_in

Dům stojí v ochranném pásmu městské památkové rezervace, což mu ovšem ochranu nezajišťuje. Z pohledu památkářů je proto rekonstrukce v pořádku. „Problém by nastal pouze v případě, že by svou výškou překážel ve výhledu na centrum," uvedl Matěj Kruntorád z brněnské pobočky Národního památkového ústavu, který stav domu dokumentoval.

Podobné případy řeší také v Masarykově čtvrti, kterou ochranné pásmo také zahrnuje. „Stejně jako Černá Pole je naše čtvrť považovaná za poměrně lukrativní. Bohužel pro nově příchozí to mnohdy znamená, že původní dům strhnou a nahradí ho novým a větším s více byty," poznamenal předseda občanského sdružení Masarykova čtvrť a zastupitel Brna- středu Michal Závodský.

Jako konkrétní příklad uvedl plány na postavení bytového domu na adrese Bílého 14. Původní dům už na místě nestojí, nový se developerovi ale ještě prosadit nepodařilo. Protestují proti němu sousedé i zástupci místního občanského sdružení.