Průzkum má za cíl ověřit stav a existenci železničního viaduktu z devatenáctého století, který se má nacházet pod železničním náspem. Navrhla ho kancelář městského architekta, pokračovat v hledání bude v létě. „Podle toho uvidíme, zda se stavba zachovala a v jakém je stavu. Vzhledem k historické hodnotě viaduktu zvažujeme jeho rekonstrukci, případně alespoň zachovaných částí,“ řekl městský architekt Michal Sedláček.

V Brně začal v úterý průzkum historického viaduktu.
Začal průzkum historického viaduktu v Brně. V budoucnu tam má být promenáda

Vídeňský viadukt

* Postavit ho nechala v roce 1838 společnost Severní dráhy císaře Ferdinanda jako součást trati mezi Brnem a Vídní.
* Vlastní zděný viadukt se 72 oblouky byl jednokolejný a dlouhý celkem 637 metrů.
* Navazoval na něj pětiobloukový most přes Svratku, který je dodnes zachován.
* Z původního viaduktu se zachovalo pouze několik nevelkých úseků, protože při rozšiřování kolejiště v 90. letech 19. století byl z větší části zasypán a je skryt v mohutném náspu.
* Patnáct cihelných oblouků je zachováno pod kolejemi a přístupno z budovy skladiště Malá Amerika, další jsou viditelné v ulici Nové Sady.
Zdroj: KAM Brno

Zkušební měření existence viaduktu georadarem zahrnulo loni v prosinci prvních šest oblouků. „Tedy zhruba šedesát metrů od budovy skladiště Amerika směrem na jih. Podkladem byla trasa pravděpodobného umístění Vídeňského viaduktu z historických map a archivních podkladů," uvedla mluvčí kanceláře Jana Běhalová.

V budoucnu se má prostor železničního náspu s případně zachovalým viaduktem přeměnit v pěší a cyklistickou promenádu spojující centrum Brna s nábřežím Svratky. „Pokud se nám viadukt podaří obnovit, bude to významná dominanta města, podobně jako nedávno otevřený Negrelliho viadukt v Praze. Ten brněnský je přitom ještě o deset let starší,“ zmínil Sedláček.

Při měření sonda mapovala část kolejiště až deset metrů pod zemí. „Metoda georadaru je založena na vysílání a následném přijímání odražených elektromagnetických pulsů od různých typů rozhraní zemin. Průzkum georadarem bude pokračovat i nadále, tentokrát v kombinaci s přímými metodami, jako jsou například kopané sondy nebo jádrové vrty. Předpokládaný termín je směřován na letní měsíce letošního roku," nastínila Běhalová.

Doplnila, že průzkum úseků navazujících na most přes řeku Svratku či v místě podjezdu v Uhelné bude záležet na dalších výsledcích měření z léta.