Archeologové v ulici bádají déle než rok, jejich výzkum souvisí s aktuální rekonstrukcí kanalizace a vodovodu v ulici. „V adventním čase jsme v ražbě v místech před hotelem Slavia zadokumentovali základy půlválcové bašty, vestavěné někdy ve druhé polovině patnáctého století do severozápadního nároží parkánové hradby," popsal nejnovějští objevy archeolog Antonín Zůbek ze společnosti Archaia Brno.

V letošním roce pod Solniční ulicí archeologové bádali zejména v hloubkách od čtyř do osmi metrů pod chodníkem, kde aktuálně pracovali dělníci. „Nejhlubší štoly jsou raženy v úrovni hranice čtvrtohorních a třetihorních sedimentů, ale i v této hloubkce se potkáváme s historickými objekty. Jde především o části příkopů středověkého a novověkého opevnění města, v České ulici jsme navíc již dříve dokumentali pozůstatky mostů, jimiž byly překlenuty," připomněl dřívější objevy Zůbek.

Kromě zbytků středověkého městského hradebního systému archeologové pod Solniční nachází i kanalizační štoly. „Nejstarší pochází ze druhé poloviny sedmnáctého století, většina však náleží ke kanalizační síti vybudované o dvě století později," poznamenal odborník.