Projekt má zajistit spolehlivé dodávky tepla a výrazně snížit závislost města na plynu. „Věřím, že teplo bude horkovod dodávat už v roce 2030," uvedl premiér Petr Fiala.

Smlouva obsahuje už konkrétní parametry projektu. ČEZ bude mít zodpovědnost za vyvedení tepla z dukovanských bloků na hranici elektrárny a s tím související investice. Stavbu horkovodu a navazujících částí má v gesci společnost Teplárny Brno. Vše má směřovat k uzavření dalších dvou smluv. Jednou bude smlouva o dodávkách tepla, druhá pak smlouva o výstavbě daných objektů. „Výsledkem projektu by měla být dodávka tepla, které bude bezpečné a jeho cena bude konkurenceschopná aktuálním cenám," podotkla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Výroba tepelné energie v Brně.Výroba tepelné energie v Brně.Zdroj: Deník/Michal HrabalSpolečnost ČEZ nyní analyzuje dva možné způsoby vyvedení tepla z dukovanských bloků. Buď to bude výstavba centrální výměníkové stanice, nebo čtyř menších u každého z bloků. „Pro vybranou variantu pak další kroky načasujeme po dohodě s Teplárnami Brno tak, abychom byli připraveni včas dodat teplo na hranici elektrárny Dukovany. Investice ze strany ČEZ bude jeden a půl až tři miliardy korun. Stavba by měla začít na přelomu let 2025 a 2026," přiblížil generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon zmínil, že ještě letos plánují zahájit řízení na výběr projektanta horkovodního napaječe a návazných úprav v sestému zásobování teplem v Brně. „Shromažďujeme také podklady pro jednání s dotčenými vlastníky pozemků, abychom v druhé polovině letošního roku zahájili řízení na výběr administrátora majetkoprávního vypořádání," řekl Fajmon. S některými obcemi už načali jednání o jejich případném připojení na trasu horkovodu.

Výměna parovodu za horkovod v centru Brna. Ilustrační foto.
Horkovod z Dukovan do Brna? Začínají jednání kvůli výkupům pozemků

Pokračování přípravných prací má výrazně zjednodušit zařazení tepelného napáječe mezi prioritní stavby energetické infrastruktury na základě nedávno schválené novely liniového zákona. „Za využití tepla z jaderné elektrárny strategicky snížíme naši spotřebu plynu a dalších paliv," nastínil Fiala.

Předpokládané náklady projektu jsou zhruba devatenáct miliard korun. Propočty počítají i s případným navýšením ceny vlivem očekávané výše inflace. „Jednáme o tom, aby minimálně z padesáti procent byl projekt placený z dotací. Zbývající část bude hrazená z rozpočtu Tepláren Brno a další pak z úvěru," naznačila Vaňková.

Horkovod z Dukovan do Brna: Tepelný napaječ má měřit asi 42 kilometrů. Trasa povede v zelených plochách mimo zastavěná území obcí. Po trase hlavního napaješe vznikne také jeden tunel o délce 1 100 metrů pod kopcem Bučín u Tetčic, který je součástí Přírodního parku Bobrava.