„Je to náročné, ne však nemožné. Navíc studuji dva rozdílné obory, mezinárodní vztahy v Brně a válečná studia v Londýně. Navzájem se doplňují,“ komentuje.

Za hlavní výhody studia v Anglii považuje autentičnost prostředí a akademickou úroveň. „Pokud studuji britskou politiku, je lepší být v centru dění, tedy v Londýně,“ vysvětluje. Navíc je tamní škola úzce spjatá s britským státem. Chodí například na zasedání parlamentu.

Dostat se však na anglickou univerzitu není zdaleka tak jednoduché. „Uchazeč musí mít dobrý studijní průměr a zároveň napsat dostatečně poutavý motivační dopis,“ popisuje. Brexit studijní možnosti ještě více zkomplikoval.

Marek Bičan
- odborník na britskou politiku
- absolvent Šlapanického gymnázia žijící v Praze/Londýně
- student doktorandského studia: Masarykova univerzita - mezinárodní vztahy a evropská politika; King’s College - válečná studia (stipendijní program pro talentované uchazeče z Bakala Foundation)

Nově studenti z Evropské unie potřebují studentská víza a zvýší se jim školní poplatky.

Ty se vyšplhají až ke 250 tisícům korun. „Značně to sníží zájem mladých lidí přicestovat do Velké Británie za vzděláním,“ zhodnotil situaci Bičan.

Zdůrazňujé také, že studium v Anglii je už tak dost nákladné. „Většina studentů si bere půjčky, hledá brigády anebo žádá o stipendia. To moje mi pokrylo půlku nákladů,“ dodal a podotkl, že nově evropští studenti na britské studentské půjčky nemají ani nárok.

Uchazeči o studium ve Velké Británii vycestují na základě studentských víz nebo takzvaného pre-settled statusu. Ten získají pouze za předpokladu, že je přijmou na univerzitu.

Většina britských škol ale o výsledcích řízení rozhoduje až po závěrečných zkouškách, neboli krátce před začátkem navazujícího studia.

Vysokoškoláci si sáhnou hlouběji do kapsy a zvětší se jim i byrokratický začarovaný kruh. „Dost studentů to odradí a přihlásí se na nově vznikající programy ve Francii, Německu nebo Nizozemí,“ konstatuje Bičan. Zdůrazňuje ale, že například atraktivita nejznámějších univerzit, jakými jsou Oxford nebo Cambridge, zůstane pořád stejná. „I když týden nejíte, stojí to tu prostě za to,“ shrnul studium v Anglii.

BARBORA PEŠTÁLOVÁ