V jihomoravské metropoli určuje kvalitativní podmínky vypouštěných odpadních vod „Kanalizační řád města Brna“.

Tento předpis drtiče výslovně zakazuje, a to už pěknou řádku let.

Hlavním argumentem je, že dřezy, výlevky ani záchodové mísy nelze zaměňovat za odpadkový koš. Výsledné produkty drtičů se totiž odvádějí do kanalizace, což způsobuje problémy jak v kanalizaci domovní, tak i veřejné, o čištění odpadních vod ani nemluvě.

Budování kanalizace. Ilustrační foto
Vodohospodářská abeceda. Co do kanalizace patří a co ne

Drtiče zanášejí potrubí pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což způsobuje omezenou průtočnost, příp. až neprůtočnost.

Pokud si někdo drtič domovního odpadu se zaústěním do kanalizace přesto pořídí, musí si být vědom faktu, že odpadní vody jsou analyzovány.

Při větší havárii lze dohledat její zdroj a za pomoci speciální techniky určit místo znečištění i s postihem.