Pro tvůrce soch se inspirací stala nábytková tvorba nejslavnější umělecké školy moderní doby – německé Bauhaus, která stejně jako Mendelova univerzita letos slaví sto let od svého založení. „V současné době je Bauhaus vnímán téměř jako synonymum moderního umění, řemesla a designu. Styl a myšlení inspiroval i mnohé umělce, výtvarníky, architekty a ve dvacátých letech 20. století i založení několika uměleckoprůmyslových škol, a to i v Československu,“ uvedl vedoucí Ústavu nábytku, designu a bydlení Jiří Tauber.

Návštěvníci v Botanické zahradě najdou třeba portrét zakladatele Bauhausu Waltera Gropiuse nebo práce připomínající díla architekta Miese van der Rohe. Jedno z děl vytvořili také pedagogové Jiří Tauber a Jaroslav Svoboda.

Sám Tauber, který téma vymýšlel, přiznal, že to bylo pro studenty náročné. "Vyrobit hranaté objekty ze slámy není jednoduché,“ uvedl.

Výstava je pro veřejnost přístupná podle návštěvního řádu Botanické zahrady, v pracovní dny od sedmi do patnácti hodin, a potrvá do 20. června.