Zástupci Bauhausu se odmítli vyjádřit k probíhajícímu řízení. „Nemůžeme jakkoli komentovat či hodnotit dílčí rozhodnutí různých instancí řízení. Vyjádříme se až po jeho skončení," řekla Daniela Moravcová ze sekretariátu společnosti.

Krajský úřad zatím žádné odvolání proti rozhodnutí magistrátu neregistruje.

Hlavním důvodem nespokojenosti Ivanovických je to, jak Bauhaus obešel řádné stavební řízení. Stavba vznikla pouze na základě certifikátu autorizovaného inspektora, který byl v rozporu se zákonem. Nejednal totiž právě s majiteli pozemků, které s Bauhausem bezprostředně sousedí. „Investor si musel být dobře vědom skutečnosti, že v rámci řádného stavebního řízení se jen těžko bude schopen vypořádat s celou řadou oprávněných námitek proti této stavbě. Proto zcela účelově odstoupil od stavebního řízení a místo stavebního povolení zažádal o certifikát, který námitky v rozporu se zákonem naprosto ignoroval," uvedla Martina Komendová ze spolku Klidné Ivanovice.

Certifikáty autorizovaných inspektorů jsou využívány hlavně pro zrychlení procesu výstavby u menších staveb bez možnosti konfliktu s okolními subjekty.

Přečtěte si k tématu => Kontroverzní obchodní dům dostal povolení ke stavbě

Po vleklých sporech o to, který soud by měl o vzniklé situaci rozhodovat, se celý případ přesunul na brněnský magistrát. Ten rozhodl, že společnosti Heršpická – správa nemovitostí, která je úzce spjatá právě s Bauhausem, nevzniklo právo na stavbu. Společnost však uspěla s odvoláním ke krajskému úřadu, který rozhodnutí magistrátu zrušil. „Spor se dostal až k Nejvyššímu správnímu soudu, který se postavil na stranu Ivanovických. Celá kauza se tedy znovu přes krajský soud dostala na magistrát a ten své první rozhodnutí opět potvrdil," vysvětlil právní zástupce obyvatel Ivanovic Marian Jeřábek.

Podle něj je velmi pravděpodobné, že se Heršpická – správa nemovitostí znovu odvolá ke krajskému úřadu, ale s tím rozdílem, že už nemá tolik prostoru pro argumentaci. „Je jasné, že se budou snažit získat dodatečné povolení na stavbu, která už roky funguje. Sám jsem zvědavý, na čí stranu se stát v tomto precedentním rozhodnutí postaví," dodal Jeřábek.

Přečtěte si k tématu => Ivanovičtí: obchodní dům tu nemá co dělat

Bauhaus nemá podle Jeřábka problémy pouze s lidmi v bezprostředním okolí hobbymarketu, ale i s velikostí prodejní plochy. Znalecký posudek totiž už dříve zjistil, že prodejna v Ivanovicích výrazně převyšuje povolenou plochu v územním rozhodnutí. „Je možné, že se například bude muset prodejní plocha zmenšit," uvedl advokát.

Přečtěte si k tématu => Boj o Bauhaus pokračuje: lidem vadí světlo a rozhlas

DANIEL HRBOLKA