Jejich záměrem je podrobně zmapovat imisní zátěž znečisťujících látek a na základě těchto poznatků formulovat konkrétní kroky ke zkvalitnění životního prostředí v metropoli, které jsou součástí pravidelně aktualizovaného Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší. „Získaná data mohou tvořit důležité podklady pro rozhodování například v dopravě, zdravotnictví, školství nebo životním prostředí,“ řekl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Moderní sanitku za čtyři miliony korun využívají od úterý jihomoravští záchranáři.
Monitor života i plicní ventilace: jihomoravští záchranáři jezdí novou sanitkou

Vědci budou měřit vždy na dvou místech současně po dobu čtrnácti dní, v každém ročním období. Projekt tak dočasně rozšíří souvislé měření imisí ze stávajících deseti automatických stanic v katastru města na celkem dvaadvacet stanovišť. „Naším cílem je zjistit, jaký typ znečištění převládá, jaké jsou jeho hlavní zdroje a navrhnout opatření k jeho snížení,“ shnula Dominika Tóthová z Ekonomicko-správní fakulty univerzity.

V rámci projektu budou výzkumníci měřit i individuální imisní zátěž obyvatel na cestách do práce nebo do školy. K tomu poslouží malé přenosné senzory, které bude několik dobrovolníků nosit u sebe. Zjistí, jak moc je konkrétní člověk vystavený znečištěnému ovzduší při pohybu po městě. „Spolu s dalšími výstupy budeme údaje zveřejňovat a vizualizovat na městském portálu data.brno.cz, kde budou k využití pro další analýzy,“ doplnil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Představitelé Brna se zavázali snížit znečištění ovzduší pod zákonem stanovené roční limity do konce roku 2023.