Jde o plán, jehož výsledek významně promění centrum Brna. Tamní vedení se společně s odborníky připravuje na vznik Brněnské třídy, ulice až o šířce třiceti metrů. V dřívějších představách měla plnit podobnou funkci jako pražská magistrála. Po ní denně přes centrum města jezdí tisícovky aut. Místo dopravní tepny má ale Brněnská třída sloužit dopravě jen omezeně. Zároveň pomůže zpřístupnit sešlé výrobní areály, takzvané brownfieldy, Mosilana, Dřevopodnik a Vlněna. Investoři je přemění v místa se stovkami bytů.

Brněnská třída z nich vyvede dopravu do ulice Zvonařka. Uleví Kolišti a Dornychu, které jsou denně zatížené množstvím aut. „Plán počítá s koncepcí městské třídy s omezením automobilové dopravy pouze pro přímou obsluhu území, městskou hromadnou, pěší a cyklodopravu. Brněnská třída má mít šířku až třicet metrů s obousměrným provozem. Každý druh dopravy tam dostane oddělenou část,“ popsala mluvčí kanceláře městského architekta Šárka Reichmannová.

Ulici doplní stromořadí. Široký chodník umožní umístění předzahrádek u restaurací a obchodů.

Kromě brownfieldů zpřístupní nová třída také připravovanou chytrou čtvrť Špitálka. „Cílem je vytvořit ulici s alejemi stromů, která bude přívětivá pro pěší a cyklisty, jako je třída Kapitána Jaroše. Necháme si vyhotovit další dvě podkladové studie,“ sdělil náměstek primátorky Petr Hladík.

Půjde o geologický průzkum území a studii na takzvanou modrozelenou infrastrukturu, kdy místo doplňuje zeleň a vodní prvky, a úpravu toku Staré Ponávky. Hotová je zatím technická studie projektu. Jeho řídící výbor nedávno schválil dopravní řešení.

O územní rozhodnutí pro novou ulici plánují zástupci města požádat stavební úřad na konci příštího roku. O stavební povolení pak na přelomu let 2023 a 2024. Peníze vyčleněné z městské kasy aktuálně využívají na přípravné práce. Majetkoprávně musí vypořádat ještě pár lokalit spadajících do projektu.

Projekt počítá s komplexními úpravou a zpřístupněním nábřeží Staré Ponávky. Součástí prací bude i výsadba zeleně okolo dnes zanedbaného koryta. „Tok plnohodnotně začleníme do života města vytvořením kvalitního veřejného prostoru,“ zmínila Reichmannová.

Na přípravě nové třídy spolupracují představitelé města a pracovníci kanceláře také se soukromými investory v území. Třeba společnost CTP tam postaví dvě nové budovy, jež se stanou součástí areálu Nové Vlněny. „Třetí plánujeme odklonit směrem ke Staré Ponávce. Domy mimo jiné nabídnou kombinaci bydlení a služeb. Celý komplex areálu svou polyfunkční povahou doplní a oživí současnou strukturu města,“ sdělila za společnost Jana Kuřitková.

Brněnská třída
- Odvede dopravu z nové výstavby v brownfieldech Mosilana, Dřevopodnik a Vlněna do ulice Zvonařka.
- Odlehčí dopravně zatíženým ulicím Koliště a Dornych.
- Zpřístupní připravovanou chytrou čtvrť Špitálka.
- Řídící výbor projektu nedávno schválil dopravní řešení.
- O územní rozhodnutí chtějí žádat na konci příštího roku.