Rukopisy lidé najdou v brněnském Památníku Leoše Janáčka. „Návštěvníci uvidí třeba Janáčkem poznámkované výstřižky novin s prvním vydáním Těsnohlídkovy novely či notové materiály použité při světové premiéře Příhod lišky Bystroušky v roce 1924 v Brně,“ nastínil kurátor výstavy Jiří Zahrádka. Na výstavě nebudou chybět partitury či skici z Janáčkova zápisníku. Vidět originály dokumentů je podle kurátora jedinečná příležitost, možná poslední na další desítky let.

S Janáčkovými rukopisy hned několika jeho děl, tentokrát ale zvětšenými kopiemi, se zájemci v těchto dnech potkají také ve foyer Janáčkova divadla. Tamní výstava Krása Janáčkových rukopisů potrvá do devátého prosince.

S osobností skladatele Leoše Janáčka se lidé od tohoto pátku do února příštího roku navíc blíže seznámí i v mramorových sálech Biskupského dvora. Konat se tam bude výstava Doma u Janáčků. Přiblíží soukromí hudebního génia. „Zájemci na ní spatří předměty, které Janáček denně používal a tvořily jeho domov. Třeba buřinku, kterou dostal u příležitosti světové premiéry Příhod lišky Bystroušky od brněnského kloboučníka. Vystavíme také truhlu, ve které Janáček skladoval rukopisy či oblečení jeho dětí,“ nastínil kurátor Zahrádka.

Moravské zemské muzeum uchovává celý Janáčkův archiv. Ten je svým rozsahem unikátní. Kromě rukopisů obsahuje skladatelovu korespondenci, knihovnu či sérií jeho fotografií. „Celý fond byl letos zapsaný do mezinárodního registru UNESCO,“ připomněla mluvčí muzea Barbora Javorová.