V rámci zadané zakázky se kromě samotné budovy vystaví ozvučení, osvětlení či projekční zařízení centra. „Dokončeny budou také podzemní garáže s kapacitou dvě stě parkovacích míst," řekla Vaňková. Technologické zázemí centra bude mimo samotný objekt, aby se snížilo riziko vibrací. Samostatně se pak budou soutěžit interiéry a dodávka varhan, které budou novému sálu vyrobeny na míru.

Právě varhany jsou důvodem, proč se zadáním veřejné zakázky nesouhlasí bývalý náměstek pro kulturu Matěj Hollan. „Konkrétně není jasné, kde přesně mají varhany v sále stát. Zhruba se ví jejich poloha, ale zdaleka ne přesně. To bylo ale potřeba mít vyřešené před vyhlášením výběrového řízení, jinak bude nutné řešit vše za pochodu, tedy dráž a hůř," vyjádřil se Hollan.

Vizualizace Janáčkova kulturního centra podle návrhu ateliéru M1.
Posun u Janáčkova kulturního centra v Brně: město vyhlásí výběrové řízení

Provozovatelem Janáčkova kulturního centra bude Filharmonie Brno. Sama v něm plánuje odehrát asi čtyřicet koncertů a program plánuje doplnit hostujícími umělci. Sál bude mít kapacitu 1 200 míst, navíc v něm bude jediné jeviště v Brně, na které se celý orchestr vejde. „Brněnská filharmonie má sto dvacet členů a v Brně jsou jeviště pro čtyřicet, maximálně šedesát," uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Předpokládaná cena zakázky je bezmála dvě a půl miliardy korun. Vedení města předpokládá, že zadávací řízení potrvá devět měsíců. Stavba by měla začít příští rok a kompletně dokončena má být v roce 2026.