Příprava lávky přes frekventovanou Jedovnickou ulici reaguje na výstavbu administrativně-obchodní a obytné části Nové Vinohrady. Kvůli poloze na hranici s Líšní je však pravděpodobné, že budou mít obyvatelé blíže školky, školy a restaurace v bezprostředně sousedící Líšni.

„Projekt jsme iniciovali. Když se nás primátorka zeptala na náš názor ke stavbě komplexu, uvědomili jsme si, že je prostor pro chodce nedostatečně vyřešený. Proto jsme jako variantu navrhli lávku, podobnou jako třeba na nedalekých Vinohradech nebo v Čertově rokli,“ komentoval záměr líšeňský starosta Břetislav Štefan.

Nová pumptracková dráha stojí v blízkosti brněnské Bořetické ulice.
Divoké skoky a vlny: prohlédněte si novou pumptrackovou dráhu na Vinohradech

Podmínkou je zachování stávající zeleně a prověření možnosti takzvané modrozelené infrastruktury. Cílem je rovněž zajištění bezpečného pohybu pěších a cyklistů tak, aby nemuseli složitě přecházet vytíženou silnici.

„Společnost Jedovnická se ve smlouvě s o spolupráci zavázala, že vybuduje veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu včetně zelených ploch a předá ji do vlastnictví Brna. Poskytne také necelých deset milionů korun na výstavbu bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty, která má nahradit stávající přechod. Plánujeme, že bude přibližně padesát metrů dlouhá a čtyři metry široká, výška průjezdního prostoru bude minimálně 4,8 metru,“ přiblížila záměr brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Lávka přes Jedovnickou ulici v Brně

Má být padesát metrů dlouhá a čtyři metry široká.

Spojí komplex Nové Vinohrady s brněnskou Líšní.

Stavba vyjde na necelých pětadvacet milionů korun.

Přesná podoba vzejde z navazujících projektů.

Přesné technické řešení vzejde teprve z dalších fází projektové dokumentace. Součástí investice bude mimo jiné zavedení veřejného osvětlení v místě, případně přeložení inženýrských sítí.

„Bonus pro Líšeň to nejspíš mít nebude, protože budoucí obyvatelé komplexu budou peníze stejně odvádět do městské kasy. Nahlédli jsme na to ale z odborného hlediska a zkušeností, které máme z minulosti. Faktem je, že to k nám lidé budou mít blíž jak do školských zařízení, tak například do restaurací nebo na poštu,“ dodal starosta Štefan.

Navrhovaný záměr je součástí stavebních ploch vymezených v územním plánu města. Zavedený je v plochách pro dopravu, ve nichž je umístění lávek pro pěší a cyklisty podle obecných pravidel přípustné. „Znamená to tedy, že z pohledu územního plánu nehrozí jakékoliv zdržení, město tak bude moci poměrně rychle vybudovat další část městské cyklistické infrastruktury, navíc v lokalitě, která je cyklisty hojně využívána i pro blízkost rekreační lokality,“ doplnil informace městský radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Zápach podle místních vychází ze slévárny Heunisch.
Kvůli zápachu líšeňské děti zvrací, proti slévárně už vznikla petice

Orientační cena investice je zatím stanovena na bezmála pětadvacet milionů korun. Přesnější částka vzejde teprve ze zadaného investičního záměru. Jako možný zdroj financování zvažuje Brno Státní fond dopravní infrastruktury. „Snažit se občas přejít přes Jedovnickou je zážitek na deset minut. Jít přes čtyři pruhy přes přechod pro lidi určitě není dostatečně bezpečná varianta. Lávka vypadá jako dobrý nápad, snad ji postaví co nejdřív,“ přála si Brňanka Jitka Smutná.