Vyroste zcela od základů jako první škola po sametové revoluci ve městě. Než ji dělníci postaví a zamíří do ní první žáci, budou ale už současné děti podle místních lidí chodit na vysokou školu. I tak obyvatelé brněnské čtvrti Sadová nový plán na vybudování tamní mateřské a základní školy vítají. Její vznik má být jedním z kroků vedoucích k doplnění chybějící občanské vybavenosti, na níž dlouhodobě poukazují.

Na Sadové za poslední roky vyrostlo rezidenční bydlení pro několik tisíc lidí. Developeři ale při projektech nemysleli na doprovodnou infrastrukturu. „Za službami, volnočasovými aktivitami či kulturou musí proto místní dojíždět do sousedních částí města,“ podotkla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Brněnská čtvrť Sadová.
Nevybavená Sadová jako výstraha: v Brně mění pravidla pro stavbu nových bytů

Ve čtvrti není výjimkou chybějící část chodníku či přechody pro chodce. Obyvatelé mohou využít jen několik malých dětských hřišť u domů, umístěných většinou hned u silnice. „Chybí na nich zastínění, v létě se tam nedá pořádně být. Není tu ani sportoviště či středisko volného času, kde by se místní potkávali a děti měly kroužky. Chybí školka i škola pro první stupeň,“ řekla Deníku Rovnost už dřív obyvatelka Sadové Eva Latová.

Do nedávna nemohli místní využít ani pořádný park nebo dětské hřiště. Změnu přinesly až dva projekty, s nimiž tamní navrhovatelé uspěli v městském participativním rozpočtu. Jedním z nich je Park Sadová s dětským hřištěm, který ale zůstává už několik měsíců uzavřený kvůli nevyřízené nutné změně využití území. O ni představitelé města požádali až dodatečně. „Stavební úřad už vydal územní souhlas, ale čeká se na uplynutí ochranné lhůty na odvolání," informoval mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Ilustrační foto.
Chcete stavět? Jen s obchody a školkami, vyžaduje Brno

Park se nachází u ulice Zaječí hora. Za několik let se musí přesunout, protože tam mají v budoucnu vyrůst škola a další budovy jako kulturní dům. Současný územní plán plochu vymezuje pro zdravotnictví, dřív se tam totiž počítalo s vybudováním nové městské nemocnice. Připravovaný nový plán mění její využití na veřejnou vybavenost umožňující areálovou zástavbu.

Mateřská a základní škola Sadová

Vyroste u ulice Zaječí hora v brněnské rezidenční čtvrti Sadová, která patří pod Královo Pole.

Má alespoň částečně napravit problém s chybějící občanskou vybaveností ve čtvrti.

Školka má nabídnout 5 tříd, škola 18 kmenových, kapacity se odvíjí od předpokládané budoucí výstavby v lokalitě.

Její podobu určí architektonická soutěž, s jejíž výsledky se mají lidé seznámit v létě.

Podobu školy určí architektonická soutěž. Její výsledky mají lidé znát v létě. „Velikost zařízení určuje předpoklad budoucí výstavby v lokalitě. Mateřská škola má nabídnout pět tříd, základní osmnáct kmenových," informoval městský radní pro školství Jaroslav Suchý.

Kromě místních obyvatel žádají vybudování základní a mateřské školy na Sadové také zástupci Králova Pole, pod něhož Sadová spadá. Podle královopolské starostky Karin Karasové po magistrátu žádají také postavit polyfunkční dům v podobě kulturně obchodního centra a narovnat ulici Kociánka, což má zahrnout i vybudování přechodů pro chodce, chodníků a zálivů pro městskou hromadnou dopravu. „Investorem musí být magistrát, protože z rozpočtu městské části na tyto projekty nemáme peníze," vysvětlila Karasová.

Ve snaze o proměnu lokality v plně fungující oblast pro klidné bydlení i služby nechali představitelé města vypracovat územní studii Sadové. Určuje současné nedostatky území a navrhuje možná řešení.

„Vymezili jsme v ní hlavně nové plochy pro školu s adekvátními kapacitami pro celé území, novou plochu parku, zázemí pro obchody, společenské centrum a další služby. Zároveň se podařilo zvýšit dostupnost veřejných prostranství, hřišť pro děti a mládež, sportovišť, zastávek hromadné dopravy a najít napojení rekreačních stezek do přírody," přiblížil městský radní pro územní plánování Filip Chvátal.