Inspekce do procesu vstoupila na popud organizace Děti Země. „Zjistili jsme, že povolení ke kácení bylo vydáno překvapivě již za tři týdny od podání žádosti botanickou zahradou a že neodpovídá zákonu. Chybělo například dendrologické posouzení, nebyly vyhodnoceny přínosy stromu pro Brno a jeho občany a žádost ani neobsahovala výpočet jeho ekologické hodnoty. Navíc se místo něho měly vysadit jen dvě lípy. Ke kácení tedy nebyl žádný vážný důvod,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Možná budoucí podoba podchodu pod brněnským hlavním nádražím - vstup od obchodního centra Dornych.
Takto může vypadat proměněný podchod pod hlavním nádražím v Brně, podívejte se

Jerlín však nemá vyhráno. O jeho osudu se rozhodne po dalším přezkoumání důvodů pro pokácení stromu. Podle Patrika se má výtvor člověka přizpůsobit stromu, nikoli naopak, a padající větve na auta a tramvaje nejsou až takový problém.

To však odmítá vedoucí botanické zahrady Magdaléna Chytrá. "Jerlín je na velmi exponovaném místě, jeho větve zasahují nejen nad chodník a vozovku, ale i nad trolejové vedení. Stav chodníku, zasakovacího rigolu a plotu kolem jerlínu i po celé délce zahrady při ulici Veveří je ve špatném až dezolátním stavu. Za bouřek teče voda s blátem na chodník, kořeny stromu zvedly dlažbu i asfalt, poničili podezdívku plotu a vyklonily plot do ulice. Bezpečnost lidí a zamezení škodám na veřejném majetku musí být pro nás prioritou," uvedla.