Vliv tance na regeneraci mozku například zkoumá medička Patrícia Klobušiaková. Věnovala se mu ve výzkumném centru Ceitec Masarykovy univerzity. Odhalovala vliv taneční terapie na mozek jak zdravých důchodců, tak těch s kognitivní poruchou. „Rozdělili jsme zdravé a nemocné na dvě skupiny. Jedna půl roku absolvovala pohybovou aktivitu, druhá ne. Pak jsme je porovnali,“ uvedla.


close Patrícia Klobušiaková info Zdroj: Ludmila Korešová zoom_in Z výsledků vyplynulo, že pravidelný pohyb měl na mozek pacientů pozitivní vliv, zlepšily se jim dovednosti jako pozornost nebo paměť. Se svou prací zvítězila Klobušiaková na studentské vědecké konferenci i v obdobné soutěži brněnské techniky, kde studuje druhý obor.

Poznat riziko schizofrenie ještě před jejími prvními projevy chce zase doktorand Tibor Štark z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. close Tibor Štark info Zdroj: archiv MU zoom_in

„Příznaky se objevují až v pozdní pubertě. Dosud neexistuje metoda, jak odhalit, u koho nemoc může propuknout,“ řekl. Spolu s kolegy Štark na zvířecích modelech hledal momenty, které by naznačily, že u jedince riziko nemoci hrozí.

Nyní se doktorand snaží zjistit i roli takzvaných kanabinoidů ve vývoji schizofrenie. Zvířatům látku obsaženou v konopí podává a sleduje, jak na ně bude působit. „Ukazuje se, že umí zmírnit příznaky nemoci a nemá velké negativní účinky. Neznamená to ale, že by nemocným pomáhala marihuana. Ta obsahuje řadu dalších látek, které jim mohou uškodit,“ nastínil.

close Stanislav Smatana info Zdroj: archiv Stanislava Smatany zoom_in Stanislav Smatana z Vysokého učení technického se naproti tomu při svém doktorském studiu zaměřil na střevní bakterie. Pro jejich analýzu vyvíjí software, díky němuž by mohli lékaři lépe porozumět chronickým chorobám. „V tlustém střevě je velmi mnoho bakterií. Vědci ale nebyli schopní je sledovat v laboratoři. Jakmile je vyjmuli a chtěli je uchovat, obrovské množství jich zahynulo,“ vysvětlil Smatana.

I když dnes existují metody, které genetickou informaci bakterií umožní načíst rovnou do počítače, s obrovským množstvím dat se těžko pracuje. „Chceme proto vyvinout software, který by je uměl nějak roztřídit,“ vysvětlil. Díky novince by v budoucnu mohli lékaři doporučit nemocnému ty nejvhodnější léky.