Údržba, která letos stála šedesát až sedmdesát tisíc korun, se s pracemi na jiných vodních prvcích ve městě nedá srovnat . „Musíme provádět rozsáhlejší servis kvůli elektronice, která v ní je. Letos jsme také vyměnili padesát trysek z celkem tisíce, které jsme museli zkontrolovat,“ popsala za Veřejnou zeleň města Brna Kateřina Novotná.