Na jaké společné otázky respondenti odpovídali?

1. Proč jste se rozhodl kandidovat?

2. Co považujete za nejpalčivější problém Brna a jak ho chcete pomoci řešit?

3. V jakém výboru horní komory byste chtěl působit a proč?

4. Jak hodláte skloubit práci v Senátu s vašimi dalšími aktivitami a rodinou?

5. Máte nějaké životní krédo?

Citlivý problém? Stavba stadionů pro fotbal a hokej, říká Novák

Osmadvacet let působí Richard Novák jako advokát. Do Senátu kandiduje za hnutí Trikolóra.

1. Jako právník se domnívám, že je neustále potřeba budovat spravedlivý právní stát a k tomu bych rád přispěl. Zneklidňují mě informace o neustálé korupci. Zde jsou třeba legislativní úpravy a jejich transparentnost.

2. Za celý život v Brně nevidím posun jak v parkování, tak v dopravě. Rok co rok stojím každé ráno v kolonách, platím paušál za parkování a těžko hledám volné místo. Je také třeba vytvářet odpočinková místa. A to od Zábrdovic přes Královo Pole po Žabovřesky. Zkrátka tam, kde se Brno rozrostlo a zapomnělo se na zeleň. Poslední, pro mě velmi citlivý problém, je postavit sportovní haly se zázemím pro fotbal a hokej. Ubíjí mě, že za celou dobu nikdo nedokázal situaci vyřešit a vybudovat důstojné stánky. Chtěl bych se dožít stříhání pásky na nově postavených stadionech.

3. Ústavní právní výbor. Je nutné hlídat to, aby zákony byly srozumitelné pro každého člověka.

4. S advokacií mi pomůže partner nebo pozastavím činnost, tak získám dostatek času pro Senát.

5. Pesimista vidí obtíž při každé příležitosti. Optimista příležitost při každé obtíži.

Je třeba více vybavit školní dílny a laboratoře, míní Anderle

Ředitelem střední školy je devět let, ve školství působí ještě o sedmnáct let déle. O Senát usiluje Tomáš Anderle za SPD.

1. Chci prosazovat návrhy SPD a hájit zájmy slušných lidí.

2. Nekandiduji na hejtmana Jihomoravského kraje. Spolupráce s hejtmanem je možná ve smyslu rozvoje výše uvedeného regionu. Apeloval bych na zrušení finančních toků kraje do inkluzivního vzdělávání a finanční prostředky přesunul na podporu matematického, jazykového a ICT vzdělávání. Je třeba více vybavit školní dílny, laboratoře a tak dále. Rovněž chci prosadit širší prostupnost odborníků z praxe do škol a pro mimořádně nadané žáky možnost získání asistenta pedagoga. Rozšířil bych nabídku kurzů center dalšího profesního vzdělávání.

3. Ve školském výboru, neboť oblast školství je moje parketa. Pracuji v něm šestadvacet let. Devět let jako ředitel střední školy.

4. Nyní jsem v pozici kandidáta do Senátu. S funkcí senátora jsou neslučitelné ty, které nevykonávám. Rodina mě v této aktivitě podporuje.

5. Opírám se o citát Jana Ámose Komenského: „ Čemukoliv vyučuješ, hleď, aby jasná pravda byla.“

Kadeřávek: Problémy hodlám medializovat

V roce 2009 založil Jiří Kadeřávek Českou pirátskou stranu. Nyní se za ni uchází o Senát. Je programátor a manažer.

1. Jednou z hlavních motivací je přinést moderní liberální, proekologický a protechnologický pohled na možnosti budoucího vývoje země. Cítím, že bych mohl být vhodným spojníkem mezi vládou, sněmovnou a Senátem a pomoci našim poslancům k tvorbě kvalitní legislativy.

2. Vysoké ceny bytů, doprava, kybernetické zabezpečení nemocnic, nový územní plán, ochrana městské zeleně, nádraží, stadiony, brněnské veletrhy. To jsou problémy, které hodlám medializovat a pomoci řešit komunikací s lokálními autoritami a přípravou legislativy.

3. V Ústavně-právním výboru, Výboru pro hospodářství a Výboru pro vzdělávání a Podvýboru pro sport.

4. Podnikání mám stabilizované, rodinu zajištěnou. To mi umožňuje spojit plnohodnotný výkon mandátu s mými ostatními aktivitami a povinnostmi.

5. Myslím, že mým hlavním životním postojem je upřímnost a odvaha říkat a dělat i nepříjemné věci. Často si tak musím připomínat citát Karla Havlíčka: „Za pravdu je dvojí sazba, jednou pomník, jindy vazba. Kdo ji řekne dřív než včas, tomu zláme vaz!“

Chalupa: Kumulace funkcí nepřichází v úvahu

Čtyři roky byl Bohuslav Chalupa poslancem za ANO 2011, mandát mu skončil před třemi lety. Do Senátu kandiduje za hnutí Zdraví Sport Prosperita.

1. Je to za a) možnost, jak lidem nabídnout hájení jejich zájmů z prostředí Parlamentu, b) možnost aktivně blokovat ambice senátní party HIC pana Vystrčila/Fischera, kterou považuji za škodlivou pro svou vlast, c) v případě zjištění, že Senát neplní svou funkci, iniciovat jeho zrušení.

2. Bující korupci, ohrožení malých a středních podnikatelů, formální péči o seniory a nemohoucí, nepřipravenost obyvatelstva na krizové situace, katastrofální stav dopravní infrastruktury a tak dále. Řešit to budu s využitím svých životních, odborných a politických zkušeností v kombinaci s kompetencí a možnostmi mandátu senátora.

3. Ve Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Stálé komisi Senátu voda–sucho. Obsah činnosti v těchto orgánech přímo navazuje na práci, které jsem se čtyři roky věnoval jako poslanec a poskytla by mi příležitost dále se věnovat problematikám, které ani zdaleka nepovažuji za vyřešené.

4. Výdělečné aktivity či kumulace dalších funkcí nepřicházejí v úvahu. Mé záliby přímo souvisí s politikou, s obranou a bezpečností. Sport, knihy, divadlo, to je otázka nejnutnější relaxace.

5. Silnějšího nezbiješ – ale zkusit to musíš.