Zakladatel Vladimír Borský upozorňuje, že právě v momentálním lockdownu je pro oběti násilí mnohem těžší požádat o pomoc. „Momentální vládní nařízení znemožňuje volný pohyb z našich domovů. Pro mnohé, kdo zažívají domácí násilí a musejí téměř stále sdílet prostor s člověkem, ze kterého mají strach, je tohle však nepředstavitelný a hrůzný pocit. Odejít od takového člověka vůbec v této době není jednoduché a zdá se to být spíše nemožné,“ popsal Borský.

Vloupání, zloději. Ilustrační foto
Zloděj se v Tišnově přiznal, že vykradl chatu, policisté nemohli uvěřit

Organizace obětem pomáhá hledat pomoc uniknout z obtížných situací a seznamuje veřejnost s dalšími formami domácího násilí, které nemusí být vždy fyzické. "Jsou i další formy jako sociální, psychické, ekonomické, sexuální a emocionální. Jelikož jeden ze znaků domácího násilí je jeho skrytost, málokdo se o něm dozví. Násilná osoba chce totiž získat naprostou moc a kontrolu nad obětí," doplnil Borský.

Na případy domácího násilí upozorňují i odborníci z Modré linky důvěry. „Obecně nám narůstají volající. I témata domácího násilí řešíme častěji. Více se na nás obrací i lidé ze sousedství, že vnímají, že se něco děje vedle,“ poznamenala ředitelka Modré linky důvěry Hana Regnerová.

Kam se obrátit, když potřebuji pomoct

• Bílý kruh bezpečí - bezplatná non-stop linka pro oběti kriminality a domácího násilí: 116 006

• Modrá linka důvěry: 608 902 410 nebo 731 197 477

• Intervenční centrum Brno společnosti Spondea: 739 078 078

• Organizace Persefona: 545 245 996 nebo 737 834 345

• Policie České republiky: 158

V druhé vlně pandemie se zhoršila situace především pro oběti týrání. K závažným podobám domácího násilí se k fyzickému a psychickému násilí může přidat i extrémní kontrolování. "V první vlně pandemie převládly silné pocity ohrožení z nového nebezpečného viru. Strach z nemoci i obavy o život spojovaly společnost. I za zavřenými dveřmi převládly biologicky podmíněné reakce k soudržnosti, individualita a osobnost byly na chvíli upozaděny. V druhé vlně však novost hrozby vyprchala, dostavuje se únava, reakce lidí jsou diferencovanější. Více se prosazuje individualita. Tedy i povaha násilníků a tyranů. V druhé vlně se může předchozí týrání rychle vrátit do starých kolejí anebo nabrat ještě na větších obrátkách," popsala za Bílý kruh bezpečí Petra Vitoušová.

Jak dodala, pandemie může mít různé dopady. "Opatření spjatá s kovidovou pandemii dopadají na rodinný a partnerský život a mohou vést k vzájemným partnerským konfliktům a krizím. Společné starosti a krizové situace mohou ovšem rodiny také stmelit a to tam, kde nejsou vztahy narušené, komunikace funguje a partneři jsou schopni se respektovat, tolerovat a podporovat," řekla Vitoušová.

Nejtěžší a zároveň nejdůležitější je požádat o pomoc. "Je důležité, aby se osoby ohrožené domácím násilím dozvěděly, že i v době nouzového stavu platí zákony, funguje policie a justice, fungují služby pomáhající obětem domácího násilí," doplnila Vitoušová.