Podle zjištění odborníků patří mezi největší zdroje znečištění doprava, lokální topeniště a nárazově také stavební činnost. Horší situace je v okrajových městských částech, kde lidé v domcích často topí pevnými palivy. V brněnské dopravě zhoršuje situaci nedostavěný velký městský okruh a nedokočená dálnice na sever a na jih. Způsobují zácpy a tím i zvyšují emise.

Výzkum byl i mezi školáky, kterým dali vědci osobní mobilní senzory. Měření neukázalo výrazné rozdíly ve vystavení dětí škodlivým emisím mezi různými školami.

Práce na přípravě nového semaforu si vyžádaly několikadenní uzavírku pravé strany křižovatky Přístavní a Obvodové ulice ve směru od centra Brna.
PŘEHLEDNĚ: Uzavírky Obvodové v Bystrci? Dvě změny do konce týdne a pak další

Výzkumníci na základě výsledků poskytli opatření, která mohou zlepšit ovzduší v jejich okolí. „Zřizovatelé škol mohou ke zkvalitnění ovzduší přispět třeba budováním cyklostezek mimo silnice nebo snížením rychlosti na silnici poblíž školy," řekl Ondřej Mikeš z centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Díky výzkumu došlo k aktualizaci Akčního plánu na zlepšení kvality ovzduší ve městě Brně a přidala se do něj další opatření, která mají vést ke zlepšení ovzduší ve městě. Na konferenci o nich mluvil náměstek primátorky Brna Filip Chvátal. „Budeme aplikovat nové metody čištění cest, aby klesla prašnost, a rovněž vysadíme novou zeleň, která bude prach zachycovat. Plánujeme také aktualizaci vyhlášky ohledně pálení pevných odpadů, především v zahrádkářských lokalitách budeme přísnější,“ uvedl.

VIDEO: Odchytili jedovatou zmiji, zkrotili i kačera. Hasiči trénovali v Zoo Brno
VIDEO: Odchytili jedovatou zmiji, zkrotili i kačera. Hasiči trénovali v Zoo Brno

Odborníci z Masarykovy univerzity sledovali kvalitu ovzduší i v šesti jihomoravských obcích a dvou městských částech Brna. Konkrétně v Hlíně, Mouřínově, Borotíně, Chudčicích, Doubravníku, Babicích nad Svitavou a brněnském Žebětíně a Mokré Hoře.

Měření vědci dělali v době topné sezóny. Jako problém označili především lokální vytápění domácností. „Je to jeden z hlavních problémů ovzduší v České republice. Nejproblematičtější jsou zejména staré, neudržované kotle na tuhá paliva, ve kterých lidé spalují i to, co by neměli,“ řekl Mikeš.

Nový semafor má zajistit plynulejší dopravu.
VIDEO: Zmatky u omezení na Kníničské v Brně. Navigace vede řidiče do zákazu

Na měření navazovalo také dotazníkové šetření a rozhovory, ve kterých výzkumníci zjišťovali, za jakých podmínek jsou lidé ochotní změnit způsob vytápění svých domovů. „Z výsledků vyplynulo, že ochota obyvatel změnit zdroj vytápění je nízká, a to zejména kvůli finanční náročnosti nebo protože svůj stávající kotel považují za dostačující,“ uvedla Dominika Tóthová z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Většina obyvatel navíc podle Tóthové vnímá kvalitu ovzduší ve své obci jako dobrou nebo velmi dobrou. „Šedesát procent respondentů se domnívá, že neovlivňuje zdraví,“ doplnila Tóthová k výzkumu, do kterého se zapojilo přes pět set respondentů.