Z rukou ředitele Moravské zemské knihovny Tomáše Kubíčka a hejtmana Jana Grolicha převzala knihovnice Eliška Zichová ocenění za aktivní přínos knihovny v rozvoji komunitního života obce, podporu kulturního a společenského života a nadstandardní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb. „Je to radost, ocenění si nesmírně vážíme,“ uvedla Zichová.

Porotci ocenili pestrou aktivitu knihovnu, hlavně v práci s dětmi. „Máme připravený individuální program pro mateřskou školu s názvem Knihovna dětem, kdy se s dětmi scházíme každý měsíc. Zapojili jsme se i do celorepublikového sčítání ptáků na krmítkách, kdy děti pozorovaly ptáky dalekohledem, rozeznávaly krmivo, povídali jsme si. Pořádáme další akce, přednášky pro základní školu Troskotovicích, založili jsme Litobratřická mrňata, spolek pro maminky s dětmi od 0 do 3 let a zapojili se s nimi do celostátního projektu S knížkou do života na podporu čtenářské gramotnosti,“ nastínila činnost Zichová.

Obyvatelé Litobratřic využívají už třetím rokem novou moderní knihovnu v patře obecního úřadu, kde je i prostor na herní aktivity dětí.