Prostranství před Janáčkovým divadlem se v minulých letech stalo hojně využívaným místem pro večírky skupinek lidí nebo společné jízdy na skateboardech či kolečkových bruslích. Spolu s nárůstem počtu návštěvníků se ale podle zaměstnanců Veřejné zeleně, kteří plochu před divadlem spravují, zvýšila také míra vandalismu. „Mezi největší problémy patří poničená zeleň, grafity nebo zničené obložení zdí divadla. Park je také lidmi přetížený, zavést provozní řád byla nutnost,“ vysvětlila Novotná.

Nový provozní řád zakazuje:
• Koupání ve fontáně a dalších vodních prvcích
• Pohyb na kolečkových bruslích a skateboardech
• Rozdělávání ohně a používání zábavní pyrotechniky
• Úmyslné poškozování a znečišťování veřejné plochy a jejího vybavení
• Vjíždění motorovými prostředky do prostor parku bez povolení
• Koupání psů nebo jiných zvířat ve vodních prvcích
• Využívání plochy ke komerčním účelům

Na nová pravidla Brňany upozorňují cedule umístěné u vstupů do parku. „Návštěvníci jsou povinni prostory využívat v souladu s tímto řádem. Například vodní prvky slouží pouze k osvěžení, nikoliv ke koupání,“ uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Nová vyhláška dále zakazuje v parku jízdu na skateboardu, rozdělávání ohně, používání pyrotechniky nebo koupání zvířat ve vodních prvcích.

Že bylo jasné stanovení pravidel potřeba potvrzuje také ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser. „Jsem rád, že se prostranství před divadlem stalo oblíbeným místem pro setkávání. Jelikož se ale lidé nedokážou ovládat, neexistuje jiná možnost,“ uvedl Glaser.

S vandaly mají zaměstnanci divadla řadu zkušeností. „Například na začátku léta nám parta opilých mladíků na několika místech rozkopala teprve tři roky staré dlážděné obložení divadla. Škodu jsme odhadli na tři sta tisíc korun,“ popsal jeden z incidentů Glaser.

Kvůli dlouhodobě se stupňujícím problémům věnují okolí divadla zvýšenou pozornost také brněnští strážníci. „Park kontrolujeme i několikrát denně a to ve všech denních dobách. Hlídky k divadlu vyjíždějí také kvůli opilým lidem, zaběhnutým psům nebo odhozeným aplikačním pomůckám,“ řekla za městskou policii Tereza Kadrnožková.

Nový návštěvní řád překvapil Brňanku Evu Mačochovou, žádné z cedulí s pravidly si při vstupu do parku nevšimla. „Lidé na skateboardech mi nevadí, ale chápu, že ohrožují návštěvníky divadla a mohou něco poničit. Při osvěžování se v kašně by měl každý znát své hranice a podle toho se chovat, pokud to tak není, zákaz je logický,“ svěřila se žena.

Zda lidé nová pravidla dodržují budou kontrolovat zaměstnanci Veřejné zeleně, kteří na případné vandaly upozorní strážníky. Nezodpovědné návštěvníky mohou také z parku vykázat.