Přístroje nacházejí využití ve zdravotnictví, potravinářském průmyslu nebo při úpravě vody. „Germicidní zářiče představují jednu z nejúčinnějších metod desinfekce vzduchu či povrchu předmětů. Principem účinku je nevratná deformace či poškození DNA/RNA struktury mikroorganismu nebo částice způsobené vysoce energetickým zářením o vlnové délce 254 nanometrů,“ přiblížil ředitel Ústavu automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství Radomil Matoušek.

Se svým týmem sestavil zářič podle parametrů zadaných zástupci Fakultní nemocnice Brno. „Vybavili jsme zářič navíc automatickým časovačem, který jej po definované době, která je nyní přednastavena na čtyřicet minut, sám vypne. Tím především odpadá nutnost dohledu obsluhy nad časem expozice,“ uzavřel Matoušek.

Online reportáž