Nápravy by se ale měli žideničtí obyvatelé dočkat už v příštím roce, rekonstrukce ulice má totiž začít v říjnu. „Ulice Kosmákova je v naprosto havarijním stavu. Opravovat se bude minimálně kanalizace a vodovod, ale součástí bude i kompletní oprava silnice a chodníku ,“ sdělil židenický starosta Petr Kunc s tím, že vedení městské části v posledních letech intenzivně jednalo například se zástupci vodáren.

Podle původního plánu by bylo nutné vykácet alej, která na ulici roste. „Alej se nám nakonec podařilo zachránit, kácet budeme pouze dva nebo tři stromy. Dále plánujeme rekonstrukci hasičské zbrojnice, aktuálně řešíme umístění hydrantu,“ přiblížil Kunc. Práce se budou týkat oblasti mezi ulicemi Touškova a Hradilova.

Firmu, která bude za provedení oprav zodpovědná, budou zástupci městské části teprve vybírat. „Nemůžeme tedy přesně říct, jak dlouho budou práce trvat. Předpokládáme, že by rekonstrukce mohla zabrat kolem jednoho roku,“ upřesnil starosta.

Z výšky dobře viditelný budovaný kruhový objezd.
FOTO: Viditelný pokrok na brněnském VMO Bauerova, za měsíc už tam pojedou auta

I přesto, že lidi v Židenicích čeká několikaměsíční rekonstrukce, označila zprávu o plánovaných pracích za pozitivní místní, která se představila jako Táňa. „Myslím si, že je dobře, že bude ulice nová a v lepším stavu," poznamenala.