Gotická kaple zdobila náměstí několik století. Řada lidí proti jejímu zbourání na začátku minulého století protestovala. „Naším cílem je, aby se obnovila, ideálně co nejblíže k původnímu místu. Konečné rozhodnutí musí udělat odborníci, teď je ale důležité, aby se o kapli znovu mluvilo a aby politici konali. Chystám proto petici,“ nastínil iniciátor vznikajícího spolku Tomáš Ferby.

Přípravu petice pozdržela pandemie koronaviru, Ferby ale věří, že do měsíce ji lidé budou moci začít podepisovat. „Budu také moc rád, pokud se připojí s psaním textů o kapli nebo poskytnou historické fotky pro facebookovou stránku Královská kaple Brno,“ zmínil.

Snahami o obnovení kaple se zabývá ve svém volném čase. „Historii se věnuji dlouhodobě. Kaple je zajímavá tím, že na rozdíl od mnoha jiných staveb, které zmizely z brněnských ulic, její pozůstatky stále existují a s nimi šance, že se do ní lidé zase podívají," vysvětlil.

V minulosti již existovaly plány na obnovu kaple, všechny ale padly. Zatím poslední byl v době příprav stavby Domini Parku, kaple měla být součástí parkovacího domu. Ani ten neuspěl, kaple by totiž zabrala v objektu neúměrně velkou plochu. „Nyní neexistuje žádný investiční záměr na obnovení kaple. Navíc v současné situaci, kdy existují předpoklady, že město dostane od státu méně peněz, budou asi podobné projekty na čas odložené,“ poznamenal náměstek brněnské primátory pro investice Robert Kerndl.

Kaple vznikla koncem třináctého století v severovýchodní části náměstí, v místech, kde nyní stojí funkcionalistický polyfunkční dům. Královna Eliška Rejčka kapli věnovala v roce 1323 klášteru cisterciaček na Starém Brně, který ji užíval až do osmnáctého století. V posledních letech existence bylo vlastníkem město. „K vlastnímu předání kaple došlo v roce 1904. Od této chvíle začal boj o její osud. Město chtělo celý areál asanovat a využít k nové zástavbě. Proti tomu protestovala Ústřední památková komise ve Vídni," popsala na Internetové encyklopedií dějin Brna začátek konce stavby archivářka Markéta Jančíková.

O další osud kaple se sice zajímal i tehdejší následník trůnu, městská rada ale nakonec rozhodla, že pokud se cenné části objektu uloží v muzeu, jejímu zbourání nic nebrání. Tehdejší představitelé města navíc vyhlásili, že v budoucnu kapli obnoví. V roce 1908 tak stavba z rohu náměstí zmizela.