Každá otázka má čtyři možnosti, z nich pouze jedna je správná. Otestujte si svoje znalosti. Hodně štěstí!