Čtvrtou nejvyšší koncentraci v Brně mají u autobusového nádraží Zvonařka. „Situace okolo nádraží je špatná. Je tam plno starých autobusů a dýchání nepomáhá ani vysoká prašnost způsobená stavebními pracemi,“ svěřil se Tomáš Duchoň, který na nádraží pracuje.

Centrum pro životní prostředí a zdraví v České republice umístilo na jaře dvě stě měřících stanic, které snímaly koncentraci oxidu dusičitého. Výsledky vyhodnotila v červnu laboratoř ve Švýcarsku. „V tomto období jsou průměrné nebo nadprůměrné rozptylové podmínky. Přesto jedenáct stanic v Brně naměřilo nadlimitní hodnoty. Největší znečištění oxidem dusičitým způsobuje ve městě doprava,“ upozornil Miroslav Šuta z centra.

Nejvyšší hodnoty odborníci zjistili v okolí městského okruhu a centra. „V Židenicích máme problémy s kvalitou ovzduší, ať už jde o výfukové plyny nebo prašnost. Způsobuje to hlavní tranzitní tah přes Brno vedoucí po Gajdošově ulici. Ovzduší by zlepšil dlouhodobě plánovaný obchvat Brna,“ okomentoval situaci starosta městské části Aleš Mrázek.

Některé zkoumané lokality dlouhodobě překračují limity nastavené směrnicí Evropské unie, která platí od roku 2010. Brno dostalo výjimku na jejich splnění do roku 2015. Potřebný program pro zlepšování kvality ovzduší vydali úředníci ministerstva životního prostředí až rok po vypršení lhůty. „Zažalovali jsme ministerstvo, protože jeho plán na zlepšení situace byl nedostatečný. U soudu jsme loni v květnu uspěli a v současnosti ministerstvo projekt přepracovává,“ řekla Hana Chalupská z brněnského spolku Brnění.

Chalupská začala kvalitu ovzduší řešit, protože jí vadila vysoká koncentrace prachových částic. Spolu s dalšími matkami založila iniciativu Dejchej Brno!. „Evropská unie už hrozí, že podá na Českou republiku žalobu za nedodržování nastavených limitů, které mají nás občany chránit,“ varovala Chalupská.

Aktualizace programů pro celou Českou republiku mají být podle ministerstva hotové nejpozději do poloviny roku 2020. „Od brněnského magistrátu jsme obdrželi plánované aktivity do roku 2025. Mezi ně patří výstavba záchytných parkovišť, které mají snížit množství aut v centru, výstavba nové tramvajové trati nebo pokračování výstavby velkého městského okruhu, který odvádí dopravu z centra,“ popsala mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová.

Úředníci magistrátu chtějí problémy s ovzduším řešit zásahy do dopravy. „Snažíme se městskou hromadnou dopravou omezit počet aut v centru. Nechali jsme si udělat i studii proveditelnosti nízkoemisních zón. K jejich zřízení ale musíme nejdříve dokončit velký městský okruh a vybudovat dostatek parkovacích míst pro auta, která nesplní emisní limity,“ uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Situace s ovzduším v číslech:

Limit koncentrace oxidu dusičitého je 40 mikrogramů na metr krychlový.

Na jaře 2019 výzkumníci měřili znečištění na 34 místech v Brně.

Na čtyřech místech zjistili odborníci výrazné překročení limitu i o 15 mikrogramů.

Na sedmi místech koncentrace překročila limit pod 10 mikrogramů. 

12 lokalit limit splňuje, ale může dojít k jeho překročení.

Pouze na 11 místech koncentrace limity splňuje.

LADISLAV ZOUHAR
PAVLA HLOUŠKOVÁ