Primářka kliniky Šárka Skorkovská vychází z operačního sálu, kde lékaři denně zvládnou kolem dvaceti operací. Pacient se objevuje chvíli po ní a usmívá se. Po krátkém ambulantním zákroku může jít domů. Lékaři mu pomocí kapek umrtvili jen oblast oka. „Všechny zákroky, které děláme, jsou ambulantní a stačí nám místní znecitlivění," potvrzuje Skorkovská.

Nejčastějším zákrokem, který na klinice provádějí, je operace šedého zákalu. „Odstranění šedého zákalu je nejčastější chirurgický zákrok na světě. Řadíme jej totiž na první místo příčin slepoty v celosvětovém měřítku. Lidé přicházejí o zrak hlavně v Africe a Asii, kde nemají možnost dostat se k operaci. V České republice je dostupná," vysvětluje lékařka.

SKUPINOVÁ SLEVA

Tento zákrok mají totiž pacienti zdarma, všechny pojišťovny jej v republice plně hradí. Naopak odstranění dioptrií laserem si musí lidé zaplatit, klinika jim však poskytuje skupinovou slevu. Čím víc jich operaci podstoupí, tím méně je stojí. Za každého pacienta navíc lékaři vysadí strom.

Klinika NeoVize∙ Klinika NeoVize vznikla v roce 2008.
∙ Je součástí polikliniky v brněnských Židenicích.
∙ Lékaři tam odstraňují šedý zákal, dioptrie a jiné oční vady a onemocnění.
∙ Operace jsou ambulantní a trvají patnáct minut.
∙ Odstranění šedého zákalu hradí pojišťovny, ostatní operace si platí pacienti sami.

Při operaci šedého zákalu chirurgové nahrazují přirozenou zkalenou oční čočku umělou, která zůstane pa-cientovi v oku po zbytek života. Operace šedého zákalu trvá přibližně patnáct minut, nebolí a pacient hned druhý den na operované oko vidí.

Kromě šedého zákalu se na klinice věnují i refrakční chirurgii, která se zabývá odstraňováním krátkozrakosti, dalekozrakosti nebo astigmatismu. Což je vada, způsobující nepřesné zaostření světla na sítnici. Na laserovém operačním sále pracují lékaři se dvěma druhy laseru. S jejich pomocí mění zakřivení rohovky, čímž odstraňují oční vadu. Pacientům navíc garantují doživotní laserovou péči.

Laserový zákrok však není vhodný pro každého pacienta s dioptrickou vadou. Lidem s vysokým počtem dioptrií nebo s tenkou rohovkou lékaři doporučují implantaci umělé nitrooční čočky. Vkládají ji před vlastní čočku pacienta a za duhovku. „Do oka ji umísťujeme stočenou pomocí speciálního injektoru. V oku se pak rozvine a dokáže napravit vysokou dioptrickou vadu i astigmatismus," popisuje Skorkovská.

Kromě operačních sálů a příjemných čekáren, ze kterých nedýchá typické nemocniční prostředí, ale moderní a útulná atmosféra, mají na klinice řadu vyšetřovacích místností s mnoha diagnostickými přístroji. Slouží k podrobnému vyšetření struktur oka a měření jeho nejrůznějších parametrů nutných pro operaci a léčbu očních vad a nemocí.

V jedné z nich vyšetřují oči také pomocí ultrazvuku. Je jen o něco menší než ultrazvuková sonda, kterou používají například gynekologové. „Ultrazvuk využíváme při vstupním vyšetření, když má pacient neprůhlednou čočku a nevidíme na sítnici, nebo při krvácení do sklivce. Důležitý je také při objevování nitroočních nádorů," dodává primářka kliniky.

SIMONA FERULÍKOVÁ