Díky novému projektu, do nějž se zapojily Brněnské vodárny a kanalizace. „Chystáme kontrolu přítomnosti mikroplastů a dalších látek v pitné vodě. Chceme také omezit přítomnost pesticidů,“ uvedl tento týden místopředseda představenstva firmy Jan Zámečník.

Podle hydrogeologa Josefa Vojtěcha Datla je u podzemních vodních zdrojů specifické, že pesticidy tam vydrží, na rozdíl od povrchových, déle. „Pokud se tyto látky dlouhodobě budou uvolňovat do vody, bude znečištěná na desetiletí,“ sdělil.

Zástupci vodáren plánují také vytipovat nejvhodnější místa k přechodu na šetrnější způsob hospodaření v blízkosti vodního zdroje Březová. „Chceme sladit zájmy zemědělců a vodohospodářů,“ zmínil Zámečník.

Projekt Země spustí v lednu a bude fungovat pět let. Zapojila se i Mendelova univerzita nebo Ústav výzkumu globální změny.