První křeslo slouží k rehabilitaci lidí s totální endoprotézou kyčle v rehabilitačních zdravotních zařízeních. „Běžně je používán standardní sedací nábytek. Pacienti usedají na přední část sedáku, hrozí sklouznutí a není dosaženo relaxačního efektu sezení. Nevyhovující parametry kompenzuje personál pomocí přídavných čalouněných sedáků a polštářů,“ popsal stávající situaci Hynek Maňák z Ústavu designu a nábytku na univerzitě.

Řešením je zvýšení výšky sedáku a možnost naklápění přední levé či pravé části, což zajistí pohodlné sezení pacientům po endoprotéze i jiných operačních zákrocích. „Umožní usednutí na celou hloubku sedáku a využití zádové opěrky, což je ulevující a uklidňující,“ přiblížil Maňák.

Testování pracovního prototypu proběhlo v Rehabilitačním centru Úrazové nemocnice Brno. Pacienti po ortopedické operaci, tedy například kyčlí nebo kolen, společně s ošetřujícími zdravotníky otestovali parametry prototypu. „Současně upozornili na dílčí nedostatky či formulovali své připomínky. Tyto byly zohledněny v následujícím prototypu. Výsledný prototyp bude opět poskytnut pro ověření na tomto pracovišti,“ uvedl Maňák.

Podle něj má vyvinutý produkt vysoké předpoklady pro zlepšení pooperační péče. Druhým prototypem byla židle s levitujícím sedákem, která má zajistit správné postavení pánve i při delším sezení, a poskytuje tak dynamické sezení s potřebnou mírou stability. V současnosti existují na trhu židle fungující na principu uvolněného sedáku, které mají aktivovat svaly v horní části těla, sedák těchto židlí je ale pohyblivý ve všech rovinách.

„Při úlevovém nebo delším sedu dochází k vychýlení pánve, následnému skoliotickému držení páteře a přetěžování osového aparátu. Proto bylo pro zachování pozitivní funkce principu dynamického sezení nutné vyvinout zcela nový konstrukční princip uložení sedáku, který umožní pouze horizontální pohyb sedáku, takzvanou levitaci,“ nastínil designér.

Díky horizontálnímu pohybu sedáku je pánev vychylována pouze v této rovině, zatímco ve svislé rovině je stabilní. I při delším sezení tak zajišťuje správné postavení pánve. „V kombinaci s opěrákem jsou zachovány fyziologické křivky páteře, tudíž nedochází k nepřiměřenému přetěžování meziobratlových plotének. Zároveň dochází k aktivaci hlubokého stabilizačního systému trupu i posílení autochtonních svalů. Nastavení výšky sedáku usnadňuje správnou pozici a centraci jednotlivých kloubů dolních končetin,“ popsal Maňák. Výškově a stranově nastavitelné podpěrky rukou poskytují oporu horních končetin.