Od začátku roku přitom na dětské chirurgii řešili 2219 zlomenin. „Z toho u více jak poloviny šlo o zlomené ruce. U zbytku o zranění nohou, pánve či páteře,“ řekl Žára.

Nejčastěji se přitom děti zraní při sportu. „Jako nebezpečné se ukazuje zejména skákání na trampolínách. Mladí lidé se také často poraní při běhání ve stylu parkouru,“ vyjmenoval Žára.

Více úrazů zaznamenali i v Úrazové nemocnici v Brně, kde na ošetření těch ne-akutních v letních měsících lidé čekají déle. „Jde hlavně o zranění při sportu, například na bruslích nebo na kole. Časté jsou také autohavárie či nehody kvůli kutilství a zahrádkářství, jako jsou pády ze stromů nebo nehody při práci s cirkulárkou,“ vysvětlil Libor Paša z traumatologie nemocnice.

Záchranáři v létě často pomáhají také tonoucím. Od začátku roku vyjeli nejméně k sedmi případům, z toho k šesti v červnu nebo červenci. „Pokud pacient nedýchá, okamžitě začneme s resuscitací. Významný faktor bývá podchlazení, které prodlužuje dobu oživování. U dítěte třeba může trvat i hodinu a půl. Podchlazení ale zároveň dává větší šanci na přežití bez následků,“ vysvětlila mluvčí záchranářů Hedvika Kropáčková.

Doplnila, že i pokud člověk tonul, ale zůstal při vědomí, než jej vytáhli, měl by vyhledat lékaře. Spolykaná voda totiž může způsobit vážné zdravotní potíže.

Varovala také, že velice ohrožené jsou děti do tří let. „Tonou nejčastěji v domácích bazénech, kdy je rodiče ztratí na chvíli z dohledu nebo neodhadnou jejich schopnosti. Tak malé děti navíc tonou velmi potichu, takže si toho rodič mnohdy všimne až po několika minutách, což je velmi nebezpečné,“ upozornila Kropáčková.

Starší děti, mladiství a dospělí naopak často tonou v přírodních vodách kvůli opilosti nebo kvůli tomu, že skočí do neznámé vody a poraní si páteř.

Problémy ve vodě mohou mít lidé kvůli zdraví. „Často jsou primární příčinnou zdravotní potíže plavce, kdy třeba člověk prodělá zástavu srdce a poté se začne topit,“ přiblížila primářka anestezio-logicko-resuscitačního oddělení Fakultní nemocnice v Brně Dagmar Seidlová. Zdůraznila, že pro záchranu člověka je důležitá také laická pomoc okolí.