Nejvíce omezení řidiči v Brně zažívají na vznikajícím velkém městském okruhu. Ředitelství silnic a dálnic v dubnu zahájilo další stavbu, která je součástí dlouho plánovaného projektu. Jedná se o stavbu I/42 VMO Bauerova, která tvoří jihozápadní část trasy okruhu a po svém dokončení by měla významně zlepšit plynulost a bezpečnost provozu v městské čtvrti Pisárky.

„Cílem stavby je náprava stávajících nedostatků v dopravním řešení velkého městského okruhu a příprava na novou dopravní situaci v souvislosti s dostavbou akce I/42 VMO Žabovřeská, ale také s chystanou výstavbou Multifunkčního sportovního a kulturního centra. Stavba výrazně zlepší obsluhu přilehlého území a okolních areálů,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Stavbaři zakládali u Tomkova náměstí v Brně ve stavbě části velkého městského okruhu opěrnou zeď. Snímek z 10.2. 2023
VIDEO: Posun prací na VMO Tomkovo náměstí v Brně. Podívejte, jak se místo mění

Po Žabovřeské, Tomkově náměstí a Rokytově jde o už čtvrtou stavbu budoucího dopravního systému, jehož cílem je rychlý přesun z jedné strany města na druhou a odstranění neúnosné dopravní zátěže řady hlavních ulic.

„Aktuální souběh prací na velkém městském okruhu je momentálně asi největší, jaký jsme od zahájení jednotlivých etap zaznamenali. Navíc se tu potkávají práce nejen na jednotlivých úsecích městského okruhu, ale i na jiných projektech. Například omezení na Bauerově plynule navazuje na omezení způsobené stavbou protipovodňových opatření. Nicméně i když je nutné v exponovaných úsecích počítat se zpožděním, musíme konstatovat, že například zahájení stavby I/42 VMO Bauerova nezpůsobilo významný nárůst dopravních komplikací. Všechny aktuálně probíhající stavby velkého městského okruhu by měly být hotové do konce roku 2024, takže věříme, že vrchol dopravních omezení máme již za sebou,“ vzkázala Anna Dudková z tiskového oddělení Magistrátu města Brna.

Opravy v okolí:

Opravy a uzavírky
na Blanensku
Opravy a uzavírky
na Hodonínsku 
Opravy a uzavírky
na Břeclavsku
Opravy a uzavírky
na Znojemsku 
Opravy a uzavírky
na Vyškovsku

Na některých místech přesto řidiči musí počítat s jízdou jedním jízdním pruhem a omezeným odbočením. V režimu 1+1 pak projíždějí také po neopravované polovině mostu Otakara Ševčíka. Kvůli zvedání mostních polí dále v Ostravské ulici narazí na zúžení. I tady je dokončení prací plánováno na příští rok.

Patriku Štraitovi z Brna však dopravní omezení nijak nevadí. O pracích na okruhu věděl s dostatečným předstihem a sám je vítá. Při jízdě navíc využívá moderní technologie. „Jako velký příznivce smysluplných dopravních staveb mě tyto stavby neomezují ani nezdržují. Jelikož jsou to velké stavby s dostatkem informací pro veřejnost předem, s omezením nebo zdržením při průjezdu počítám. Používám také navigaci s informacemi o dopravním provozu,“ nechal se slyšet Šrait.

I přes zimu pokračují stavbaři s pracemi na velkém městském okruhu Žabovřeská v Brně.
VIDEO: Koleje hotové, budují galerii. Prohlédněte si pokrok na Žabovřeské v Brně

V okolí Brna se řidiči od března také musejí potýkat s uzavírkou základní silniční tepny II/430 mezi Brnem a Vyškovem, odkud je veškerá doprava převedena na dálnici D1. Důvodem je bourání a následná výstavba dvou mostů poblíž odpočívadla Rohlenka, kde budou silničáři v červnu budovat také nové parkovací zálivy. Uzavírka potrvá do října. Stav jednoho z více než stoletých mostů přitom odborníci vyhodnotili jako kritický.

„Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje hledala cesty, jak ponechat most v částečném provozu, tím by nebyla doprava pro řidiče tolik komplikovaná. Vyzvali jsme proto odborníky, aby posoudili, zda můžeme opravy provádět po polovinách. Bohužel stav mostu je natolik kritický, že autorizovaný inženýr s ohledem na předpokládanou nestabilitu konstrukce nedoporučil zachování provozu na částečně odbouraném mostě,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Celoplošná oprava mostu pak na řidiče čeká i na dalším úseku v Brně. Most se nachází v mimoúrovňové křižovatce na 194. kilometru dálnice D1. Práce silničáři zahájí v létě. Přesný termín a související dopravní omezení však teprve upřesní. Zahájit by se přitom měla rovněž uzavírka mostu na Merhautově ulici a mostu Bernáčkova přes Leskavu. Stavba začne o prázdninách a bude trvat zhruba čtyři měsíce. Komunikace zde ale není příliš frekventovaná a pro řidiče by tak neměla znamenat velké omezení.

V úterý oficiálně začala stavba velkého městského okruhu v Bauerově ulici v Brně.
VIDEO: Začala nová fáze stavby VMO v Brně. Už pracují na Bauerově, podívejte se

Vedle mostů čekají Brňany tradičně také opravy silničního povrchu. Kromě dokončení prací na Hradecké a oprav vozovky na Sportovní, Božetěchově, Opuštěné, Svatopetrské, Hněvkovského a Svatoplukově ulici, o jejichž termínu se bude teprve jednat, budou silničáři od července do srpna opravovat povrch na Štursově a Hlavní ulici v úseku od Kroftovy ulice po kruhový objezd.

Uzavírka bude platit pro individuální dopravu a objízdná trasa povede po Kníničské. Souvislé opravy vozovky se ve druhé polovině července dočká také ulice Šárka. I tady bude silnice pro řidiče uzavřená. Akce se připravují dále na Černovické a Kaštanové ulici v úseku od Makra po Hněvkovského ulici a na ulici Stará dálnice. Teplárny zavřou Masnou ulici a budou pokračovat práce na horkovodu na Mendlově náměstí.

„Ohledně omezení plánovaných na léto můžeme konstatovat, že pro většinu z chystaných akcí platí, že provoz bude zachován v režimu 1+1 nebo alespoň v jednom směru průjezdný. Úplné uzavírky se snažíme omezit na minimum,“ doplnila Dudková.

Harmonogram prací na velkém městském okruhu v Brně z dubna 2023.
Velký městský okruh v Brně: hotová třetina, prohlédněte si aktuální plán prací

Několik větších oprav silničáři stihnou i mimo letní sezónu. Od května do poloviny června tak opraví silnici na náměstí 28. října v úseku od ulice Milady Horákové po Lužáneckou ulici. Od září do října pak stejné práce budou probíhat na Mikulčické ulici v úseku od Prostějovské po Kroměřížskou ulici.

Kromě silnic přitom silničáři budou opravovat také chodníky, a to na Moravském náměstí v úseku od Lidické po Kounicovu ulici.

Opravy na Brněnsku:

I/42 ul. Bauerova, Žabovřeská, Tomkovo náměstí a Rokytova – stavba VMO, práce: už začaly, omezení: do roku 2024

II/430 mezi Brnem a Vyškovem – bourání a následná výstavba mostů, práce: už začaly, uzavírka: do října 2023, objížďka po dálnici D1

křižovatka na 194. km dálnice D1 – oprava mostu, práce: začnou v létě, míra omezení a doba trvání neznámá

ul. Štursova a Hlavní v úseku od Kroftovy po kruhový objezd – oprava povrchu vozovky, práce: od 1. července, uzavírka: do 31. srpna 2023, objížďka po Kníničské

ul. Šárka – oprava povrchu vozovky, práce: od 17. července, uzavírka: do 23. července 2023

nám. 28. října v úseku od Milady Horákové po Lužáneckou – opravy povrchů vozovky, práce: od 1. května, omezení: do 18. června 2023

ul. Mikulčická v úseku od Prostějovské po Kroměřížskou – opravy povrchů vozovky, práce: od 1. září, omezení: do 31. října 2023

dálnice D1 v 1. úseku D1 01191.C od Brna centrum po Brno jih – rozšíření dálnice, práce: už začaly, omezení: do roku 2026

V rámci rozšíření dálnice D1 u Brna začaly letos také přípravné práce na prvním úseku Brno centrum – Brno jih. Aktuálně tam probíhá archeologický průzkum

„Dálnice D1 je v úseku kolem Brna značně dopravně zatížená. Kapacita stávajícího čtyřpruhového uspořádání je v současné době téměř vyčerpaná. Velké křižovatky Brno centrum a Brno jih nevyhovují kapacitně svým uspořádáním. Ve špičkách klesá rychlost dopravy a dochází ke konfliktním situacím vzájemným omezením mezi účastníky silničního provozu. Proto bylo rozhodnuto o rozšíření úseku dálnice D1 kolem Brna na šestipruhové uspořádání,“ sdělila Trubelíková.