Stovky metrů nových silnic, kolejí a podzemního potrubí v podobě kanalizace, vodovodů i horkovodů. Nová trolejbusová trať, křižovatka se semafory i osazení cyklostezky osvětlením, s čímž nesouhlasí místní. Ale také desítky minut zdržení v kolonách, zavřené silnice a ulice, nutnost hledat náhradní obchůzkové a objízdné trasy. Brňany letos čeká množství omezení spojených se stavbami, které mají po dokončení zlepšit každodenní život ve městě.

Havárie vody v ulici Gajdošova v Brně
Praskající potrubí v Brně: rekonstrukce zavře páteřní ulici ve Slatině

Nové stavby v Brně

* velký městský okruh Tomkovo náměstí a Rokytova (2021 až 2024)

* protipovodňová opatření u řeky Svratky (únor 2021 až říjen 2023)

* výstavba horkovodů v ulicích Bratislavské a Soudní (duben až říjen 2021) i v Rybářské a Křížkovského (duben až říjen 2021)

* rekonstrukce ulic Lesnické (leden až prosinec 2021) a Lazaretní (květen 2021 až jaro 2022)

* oprava silnice ve Šlapanické ulici včetně umístění semaforů v křížení s ulicí Krejčího (červenec až srpen 2021)

* rekonstrukce kolejového trojúhelníku u Semilassa (únor až srpen 2021) a tramvajové smyčky Komárov (březen až červen 2021)

* vznik manipulační trolejbusové trati v Jedovnické a veřejného osvětlení (hotovo v květnu 2021)

* rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Tuřanka (duben až listopad 2021), Šumavská a Pod Kaštany (říjen 2021 až květen 2022), Besední a Veselá (červen 2021 až květen 2022)

* rekonstrukce mostu v Rakovecké (konec roku 2021)

* rekonstrukce křižovatky Jedovnické a Žarošické (zhruba od července do konce 2021)

* odstranění havarijního stavu stožárů trolejového vedení mezi Slatinou a Šlapanicemi (březen 2021 až po dokončení montážních prací v září 2021)

Jejich přehled nedávno zveřejnili představitelé města. Počítají třeba se zahájením výstavby protipovodňových opatření u řeky Svratky. „Jejím cílem je ochrana lidí a majetku před povodněmi, revitalizace toku, zatraktivnění dotčeného území a jeho uvolnění pro další rozvoj. Počet obyvatel chráněných proti povodním byl stanoven v projektové dokumentaci na 5 823, a to není málo,“ řekl náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl.

Lepší průjezdnost po velkém městském okruhu z Pisárek až do Židenic zajistí dva zásadní dopravní projekty. „V Žabovřeské se posouváme do další etapy, chystáme odstřely skály a ražbu tramvajového tunelu. Začnou také práce na částech okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova,“ přiblížil ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Dlouholetá akce brněnských tepláren v podobě výměny parovodů za horkovody pokračuje i letos.

Zastaralé potrubí pro páru zmizí tentokrát z Bratislavské a Soudní ulice i z Rybářské a Křížkovského. „Každý vyměněný kilometr parovodu za horkovod znamená roční snížení emisí o 336 tun oxidu uhličitého. Po dokončení celé rekonstrukce to bude stejné, jako by z Brna zmizelo deset tisíc aut. Po přepojení každá z domácností ušetří v ročních nákladech za teplo v průměru okolo jednoho a půl až dvou tisíců korun,“ upozornil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Pracovníci Technických sítí Brno osadí do července světly frekventovaný úsek cyklotrasy mezi Kamennou ulicí a parkem Anthropos.

I přes nesouhlas lidí z Kamenné čtvrti, kteří se proti záměru vyslovili v otevřeném dopise. „Osvětlení stezky stále považuji za nepotřebnou investici, jejíž uskutečnění zatíží rozpočet města v době, kdy se musí potýkat s výrazným propadem rozpočtu,“ sdělila Jana Kořínková, která připojila svůj podpis k dopisu.

Navzdory koronavirové pandemii nechybí mezi letos začínajícími stavbami žádná důležitá, kterou musí představitelé města kvůli napjatému rozpočtu odložit.

Podle brněnského ekonoma Petra Pelce je tento postup logický. „Tyto stavby patří mezi investice naplánované v předchozích letech, dlouhodobě. Nejsou proto tolik ovlivněny současnou krizí a vývojem situace,“ vysvětlil odborník.

Do života Brňanů procházejících centrem města zasáhnou od léta rekonstrukce kanalizace a vodovodu v dalších dvou ulicích.

Jedná se o Besední a Veselou, kde práce potrvají od letošního června do května příštího roku. „Z našich plánovaných velkých staveb považuji letos za významnou hlavně rekonstrukci Lesnické ulice. Neméně podstatné jsou práce v Křížkovského nebo v Šumavské a Pod Kaštany. Tam budeme pracovat zčásti otevřeným výkopem a zčásti bezvýkopovou metodou tak, abychom nenarušili provoz městské hromadné dopravy," řekl generální ředitel Brněnských vodáren a kanalizací Jakub Kožnárek.

Po seniorce začali policisté pátrat už v noci, především v okolí domu. Ilustrační foto
Důchodkyně se v noci toulala Brnem. Bez bot

Opravné práce omezí také cestující městskou hromadnou dopravou, a to v křižovatce u kulturního centra Semilasso. Kvůli výměně nevyhovujícího tramvajového roštu a doprovodných rekonstrukcí kanalizace a vodovodu.

Od poloviny dubna do června nepojedou soupravy ke královopolskému nádraží, následně začne výluka tramvají mířících do Řečkovic. „Pracuje se už i na tramvajové smyčce v Komárově. Tyto činnosti zvýší komfort cestujícím a zajistí tišší provoz souprav," poznamenal městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Už na jaře vznikne nová manipulační trať pro trolejbusy v Jedovnické a Bělohorské ulici. Umožní vozům dojet až do slatinské vozovny, protože po dobu výstavby částí velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova nebudou moct zajíždět do vozovny v Husovicích.

Opraví veřejné osvětlení

Při té příležitosti pracovníci Technických sítí Brno zrekonstruují veřejné osvětlení v obou ulicích. Světla vymění také v Zapletalově ulici v tuřanské části Dvorska, dále v Hoštické, Kohoutovické a Barvičově.

Budoucí podoba nábřeží Svratky v úseku mezi Riviérou a mostem u Uhelné ulice.
První brněnská náplavka: kolonáda u Svratky a nové cyklostezky. Takto má vypadat

S omezením se na konci roku budou zřejmě potýkat řidiči u Brněnské přehrady, konkrétně v Rakovecké ulici na mostě spojujícím vodní nádrž se sousední lagunou na Rakovci. Krajští silničáři tam mají sanovat havarijní stav křídel konstrukce. „Stavba je vázána na dřívější ukončení lodní dopravy a snížení hladiny v přehradě na zimní režim, zhruba o dva metry. Provoz na silnici do Veverské Bítýšky zůstane zachován po celou dobu stavby," ujistila Anna Dudková z tiskového střediska brněnského magistrátu.

Už nedávno čekalo první omezení na řidiče jedoucí po silnici mezi Slatinou a Šlapanicemi. Tamní stožáry trolejového vedení jsou v havarijním stavu a žádají si výměnu za nové. V létě silničáři tamní vozovku od začátku Šlapanic po křižovatku Šlapanické ulice s Krejčího ve Slatině zrekonstruují. V křížení zároveň nainstalují i světelnou signalizaci.