Poznali jste už po nahlášení, že jde o tak vážnou nehodu s více zraněnými?

HK: Ano, podle pojmenování akce. Navíc jsem byla už v pátém autě, takže bylo jasné, že stala závažná nehoda.

Helena Kučerová
Narodila se v roce 1969, má jednoho dospívajícího syna.
Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, působí jako vedoucí lékařka výjezdové základny záchranářů v Bohunicích.
Mezi její koníčky patří četba, plavání a lyžování.

Jaká tam byla situace po vašem příjezdu?

HK: S vedoucím zdravotnické složky jsme se domluvili, že budu vedoucí lékař zásahu. Některé lidi hasiči vystříhávali, další byli v trolejbusu, jiní už venku. Přesunuli jsme je na jedno shromaždiště. Musela jsem roztřídit všechny zraněné. Vyšetřila jsem jednoho po druhém, každý dostal třídící kartu.

Jan Čiernik
Narodil se v roce 1979, má šestiletého syna.
Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, je náměstek ředitelky krajských záchranářů pro zdravotní péči.
Ve volném čase rád lyžuje nebo chodí po horách.

JČ: Dispečer v případě mimořádných událostí posílá SMS zprávu. První informace byly kusé. Chvíli po příjezdu prvního auta na místo na dispečink hlásili tři zaklíněné a pět těžce zraněných. Domluvili jsme se, že tam zajedu, i když jsem nebyl ve službě. Měl jsem na starost výběr a směřování zraněných z místa do jednotlivých nemocnic.

Jaká zranění jste na místě ošetřovali?

HK: Zejména zlomeniny a jiná závažná poranění. Byli jsme rádi, že nikdo nezemřel. Nikomu jsme nemuseli zajistit dýchací cesty a zavést umělé dýchání. Nejvíc bylo zlomenin a pak mnohočetných pohmožděnin.

Dokážete se při zásahu oprostit od emocí?

HK: Pociťuji stres a napětí, ale nemůžu si dovolit dát tomu průchod, aby se mi netřásly ruce…

…kompletní dvojrozhovor si přečtěte v sobotním (6.4.2019) tištěném Deníku Rovnost.