Pacienti s koronavirem na konci minulého roku obsadili kolem dvaceti oddělení různých oborů, které se musely přesunout do prostor jiných klinik, a nebo byl jejich provoz utlumený. Nyní se některé provozy začínají vracet do normálu.

Covid infekční pacienti už nebudou na gynekologicko porodnické klinice, klinice interní geriatrie a praktického lékařství nebo rehabilitačním oddělení. „Nyní jsou pacienti s covidem na Klinice infekčních chorob a Klinice nemocí plicních a tuberkulózy. Vážnější stavy, pro které je potřeba akutní péči, jsou ještě na pěti jednotkách JIP a ARO. Krátce po Novém roce se ale obnovil provoz na odděleních jednotky intenzivní péče, kam se mohli vrátit pacienti klinik popálenin, neurologie nebo ortopedie," vyjmenovala mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

Koronairus je pouze jednou z mnoha dalších nemocí v populaci, proto v bohunické nemocnici už myslí s klesajícími hospitalizacemi na obnovení zákroků. „Snažíme se obnovovat operativu tam, kde je to medicínsky nejvíce urgentní, v tomto velkém zařízení nyní běží devatenáct operačních sálů, u pěti z nich je provoz prodloužený až téměř do sedmi hodin večer. Doháníme to, co covid zabrzdil,“ řekl ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba.

Pacienty, kteří se dostanou do reálného termínu operačního zákroku v řádu dnů nebo týdnů, zaměstnanci nemocnice obvolávají a je aktualizovaný jejich zdravotní stav. „Snažíme se udělat nové operační plány. Hranice, mezi tím, co je akutní, subakutní, chronické, je neostrá. U jednotlivých pacientů se individuálně mění,“ doplnil Štěrba.

Zdravotníci z bohunické nemocnice doufají, že se koronavirus brzy stane jednou z řady běžných infekcí. Celkem se už Fakultní nemocnice Brno starala téměř o čtyři a půl tisíce pacientů s covidem.