Dvě stě dvacet lidí z nejbližšího okolí před časem podepsalo proti plánované stavbě nové čerpací stanice v místě, kde před lety benzinka už stávala, petici. „Vadilo nám, že má mít dvě patra s non-stop provozem a navíc i stojany na LPG. Vzhledem k tomu, že je místo hned u domů, nemohli bychom kvůli zápachu benzinu ani větrat,“ vysvětlil odpor místních organizátor petice Marek Michut. Podle něj nyní místem projíždí dvaapadesát tisíc aut denně.

Zastání našli lidé na stavebním úřadě městské části, který firma požádala o územní rozhodnutí. Úředníci stavbu nepovolili. „Zásadním způsobem by se změnila intenzita využití území, a to jak oproti současnému stavu, tak i oproti stavu, kdy v lokalitě stála původní čerpací stanice,“ vysvětlil mluvčí radnice Martin Ingr.

Původní benzinka vznikla v roce 1975. „Tehdy bylo místo prakticky konec Brna. Nyní, kdy je kousek odsud vyústění Husovického tunelu, jsou zde oproti sedmdesátým létům jiné hodnoty třeba hluku nebo množství polétavého prachu. Jsou jedny z nejvyšších v Brně,“ vysvětlil radní městské části Tomáš Kohoutek.

Důvod pro zamítnutí byl také nesoulad s územním plánem. „Pozemky jsou součástí stabilizované plochy služeb pro automobilovou dopravu. To znamená území, ve kterém se stávající účel a intenzita využití nebude zásadně měnit,“ odůvodnila Jitka Pokorná ze stavebního úřadu v rozhodnutí. Podle mluvčího Ingra se proti rozhodnutí nikdo neodvolal a nabylo právní moci.

Vyjádření společnosti se Rovnosti nepodařilo získat, její zástupce se odmítl vyjádřit.

Historie místa∙ od roku 1975 stála na křižovatce Merhautovy a Hořejší ulice benzinka
∙ provozovatel ji zbořil v roce 2005
∙ v roce 2014 požádala firma PSK Brno stavební úřad o územní rozhodnutí
∙ ve stejném roce podepsalo přes dvě stě lidí petici proti stavbě
∙ letos stavební úřad zamítl stavbu v územním řízení, proti rozhodnutí se firma neodvolala