Blanka Šperková, 71 let, Brno, důchodkyně, výtvarnice.Blanka Šperková, 71 let, Brno, důchodkyně, výtvarnice
Rozhodně Václav Havel. Je to symbol Sametové revoluce, chartista, kamarád mých kamarádů. Kromě toho bych ještě uvedla Jiřího Dienstbiera, Jána Langoše nebo Michaela Kocába. Těmto politikům jsem věřila, dělali to z přesvědčení.

Jiří Pospíšil, 50 let, Brno, technik.Jiří Pospíšil, 50 let, Brno, technik 
Naposledy mě ještě zajímal Václav Klaus starší, ale od té doby už moc politiku nesleduji. Dokonce ani nechodím k volbám. 

Jarmila Pilná, 50 let, Brno, referentka.Jarmila Pilná, 50 let, Brno, referentka
Michael Kocáb. Krátce po revoluci dostal na starosti, aby zařídil odchod sovětských vojsk z Československa, a s tímto úkolem se dokázal velmi dobře vypořádat a splnil jej. Na rozdíl od současných politiků, kteří v případě, že dostanou nějaké zadání, nebo když říkají lidem své sliby, své úkoly ani sliby neplní. Zároveň má pan Kocáb také velice lidský přístup. 

Jaroslav Lettl, 48 let, Brno, pracovník v potravinářství.Jaroslav Lettl, 48 let, Brno, pracovník v potravinářství
Václav Havel. Byl jednou z hlavních postav protikomunistického odporu, hybatelem revoluce a nositelem myšlenek. Ve své době měl největší kredit u nás i ve světě. Neměli jsme lepšího člověka, který nás mohl reprezentovat a zastupovat. Je málo lidí, kteří by se mu mohli vyrovnat v naší republice v celé stoleté historii. 

Michaela Beranová, 34 let, úřednice, Sokolnice.Michaela Beranová, 34 let, úřednice, Sokolnice 
Jiří Dienstbier starší. Byl jednou z hlavních polistopadových postav a výraznou součástí Občanského fóra v klíčových dnech sametové revoluce. Jako první porevoluční ministr zahraničí se výrazně zasloužil o otevření hranic Československa okolnímu světu. Měl zároveň velký podíl na tom, že se zahraniční politika po revoluci přeorientovala na západ a vymanila se ze socialistického bloku. 

Květoslava Zápalková, 87 let, důchodkyně, Brno.Květoslava Zápalková, 87 let, důchodkyně, Brno
Po stránce charakteru a jednání určitě Václav Havel. Dostal se do situace, ve které se choval jako člověk. Také se na něj dalo spolehnout. Co řekl, to udělal. Když od něho někdo chtěl, aby dělal věci, které jako umělec nevěděl, tak se obracel na lidi, kteří v tom oboru byli zkušenější, a prověřil si je.

Martin Mátl, 45 let, elektrikář, Rajhrad.Martin Mátl, 45 let, elektrikář, Rajhrad
Především řeším, jak se následně promítá politika v mém životě. Mám hodně neoblíbených politiků a ty ostatní potom spadají do průměru snesitelnosti. První polistopadová vlna politiků to snad myslela vlastenecky. Za Václava Klause se politika pokazila a nyní je situace úplně špatná.

Alena Bělohlávková, 50 let, invalidní důchodkyně, Újezd u Brna.Alena Bělohlávková, 50 let, invalidní důchodkyně, Újezd u Brna
V současné politice bych vybrala ministryni financí Alenu Schillerovou. Líbí se mi její projev ohledně důchodů a také, jak myslí na lidi. Zároveň mi přijde přirozená a vystupuje jako normální člověk.

Jiří Knobloch, 75 let, důchodce, Brno.Jiří Knobloch, 75 let, důchodce, Brno
Alespoň trochu bych bral Miloše Zemana. Ostatní politici jsou pro mě verbež. Miloš Zeman je poměrně chytrý člověk a líbí se mi jeho názory.

Zdeněk Hledík, 67 let, důchodce, Brno.Zdeněk Hledík, 67 let, důchodce, Brno
Jako první mě napadne Václav Havel. On vlastně ani politik nebyl, ale učil se to. Měl morální kredit a věřil jsem mu. Také si myslím, že by neublížil a co dělal, myslel dobře. Navíc pocházel z bohaté rodiny a nepotřeboval si nakrást majetek.

SIMONA CHLUPOVÁ
OLDŘICH HALUZA
VERONIKA KUSALÍKOVÁ
BARBORA NEŠPOROVÁ