Zvládání pandemie covidu přineslo řadu omezení. Objevily se výzkumy, jak se epidemická situace propisuje do života jednotlivců, rodin a celé společnosti, ale podle představitelů Brna schází průzkumy, které by reflektovaly nové životní strategie v kontextu prostředí měst. „Jak může město v podobných případech jeho obyvatelům zjednodušit život, se pokusí zjistit reprezentativní sociologický průzkum obyvatel města Brna starších osmnácti let, který bude takzvaně z očí do očí,"sdělil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Výzkumné otázky se zaměří na mobilitu a proměny hlavních způsobů přepravy v Brně, nákupy v místě oproti větší vzdálenosti, proměny spojené s místem výkonu práce, proměny využití parků, náměstí, venkovních hřišť, proměny způsobů trávení volného času a podchycení změny ve využívání veřejných služeb úřadů.

Náklady jsou více než čtvrt milionu korun bez daně.