Pod zemí je místnost, kde se mění střídavý elektrický proud z elektrárny na stejnosměrný, který může pohánět tramvaje a trolejbusy.

Nejstarší podzemní měnírna v České republice se v sobotu otevřela lidem jako součást oslav sto čtyřiceti let městské hromadné dopravy v Brně.

„Tuto měnírnu jsme otevřeli v roce 2002. Tehdy byla první podzemní měnírnou jakéhokoliv dopravního podniku v České republice. V současné době máme v Brně ještě jednu podobnou,“ podotkl Petr Knespl z brněnského dopravního podniku.

Celkem je v Brně měníren osmadvacet. „Každá z nich je dálkově řízení z dispečinku, kde mají pracovníci přesný přehled o tom, co se kde děje,“ doplnil Knespl.

Každého, kdo v sobotu na prohlídku zařízení přišel, také poučil o tom, co se stane třeba v případě poruchy. „Pokud nejde měnírna ovládat dálkově, tak ji obsluhujeme přímo na místě. Nejvyšší slovo má ale dispečer, který přesně vidí, kde je problém,“ podotkl Knespl.

Jeho slovům naslouchalo asi patnáct lidí. Celkem dne otevřených dveří využilo i přes deštivé počasí přes dvě stě návštěvníků. „Přišel jsme se podívat na zařízení, která tu jsou. Celkově je měnírna dost unikátní, takže mě zajímalo, jak funguje,“ uvedl například Zdeněk Polc, který v oblasti energetiky pracuje.