Návrhy tezí, z nichž nakonec organizátoři vybírali, vhazovali zájemci do speciální urny. „Volili jsme mezi přibližně sto dvaceti až sto padesáti návrhy. Některé se přitom dublovaly, takže jsme je vyřadili rovnou,“ uvedla za organizátory Petra Mutlová.

Navržené i vybrané teze se týkaly univerzitního života. „Objevovala se témata ohledně fungování filozofické fakulty, celé Masarykovy univerzity i obecné rady, jak zlepšit systém školství,“ zmínila mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

Akce začala na nádvoří Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v šest hodin večer lampionovým průvodem, který vedl Martin Luther. „Přesně určená pracovní doba členů akademické obce!“ hlásal vybrané teze jeden z organizátorů na začátku průvodu.

Po příchodu před budovu rektorátu univerzity na Žerotínově náměstí organizátoři teze přečetli a přibili na přinesené dveře. „Dveře tady zůstanou do středy. Pak je jejich osud nejistý,“ sdělila Mutlová.

Na akci se podíleli zástupci projektu Magistri Iohannis Hus Opera omnia i studenti Filozofické fakulty. K přečtení budou teze také na webu fakulty.