Změna se týká pěstounských manželů. Od začátku roku dostává v takových párech odměnu jen jeden. Doposud mohli peníze pobírat oba a dětem se tak věnovat v podstatě na plný úvazek. „Systém je špatně nastavený, pro některé rodiny to je podstatný problém," řekl manažer brněnského Sdružení pěstounských rodin Pavel Šmýd.

Na problém nedávno upozornil i zástupce ombudsmana Stanislav Křeček, který od loňské rezignace Pavla Varvařovského úřad ombudsmana vede. Podle Křečka zákon znevýhodňuje manželské páry před nesezdanými pěstouny. „Takový pár dostane na dvě děti šestnáct tisíc korun. Bere se to tak, že se každý stará o jedno dítě a za to dostává osm tisíc korun. Manželský pár se stejným počtem dětí získá přitom jen dvanáct tisíc," uvedl Křeček.

Podle něj tím sice stát neporušuje antidiskriminační zákon, ale může to být v rozporu se zákazem diskriminace podle Listiny základních práv a svobod. „Zákonodárce se nejspíš snažil zamezit vyplácení vyšší individuální odměny pěstounům, kteří žijí a starají se o děti společně," vykládá si postup státu Křeček. Podle něj je takový postup ale špatný. „Je ovšem nepřípustné, že stát své opatření vztáhl pouze na manžele, protože není schopen identifikovat nesezdané pěstounské páry," dodal.

Ohrožené podle Šmýda budou především rodiny, které se starají o víc dětí nebo o děti se zdravotním postižením. Rodiče totiž podle něj mají pak problém ještě stíhat další práci. „Neznám mladší rodiny, kde by jeden z manželů nepracoval. Starší lidé už ale práci seženou těžko," myslí si Hodinková. Podle ní je ale takové vyplácení příspěvků lepší.

„V rodinách by měl alespoň jeden partner pracovat, ať děti vidí, že není možné žít jen ze státních peněz," dodala. Ministerstvo práce a sociálních věcí trvá na tom, že nová pravidla vyplácení peněz jsou v pořádku. „Negativní dopad má novela pouze ojediněle, a to v rodinách, kde v minulosti docházelo někdy i k účelovému svěřování dětí do výlučné péče každého z manželů tak, aby rodině vznikl nárok na dvě odměny," dodal mluvčí ministerstva Petr Sulek.