Výsledky zpracováváme. Vzhledem k okolnostem zjišťujeme, zda bylo hlasování v pořádku.

TABLA:

Obchodní akademie, Kotlářská 9, 4. C

---------------------------------


Cyrilometodějské gymnázium a SOŠPg Lerchova 63, Brno třída VHC 4

---------------------------------

Střední průmyslová škola, Sokolská 1, Brno

---------------------------------

Obchodní akademie, Kotlářská 9, 4.B

---------------------------------

Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, IV. A

---------------------------------

Gymnázium, Brno, Křenová 36 4.C

---------------------------------

SŠ informatiky a spojů, Čichnova, Brno

---------------------------------

Cyrilometodějské gymnázium, Lerchova 63, Brno, G8

---------------------------------

Gymnázium, Elgartova 3, Brno, IV. C

---------------------------------

SOŠ a SOU obchodní Roviny 2, Brno, OB4.B


---------------------------------

Obchodní akademie Pionýrská 23, Brno, IV.Z

---------------------------------

Střední škola informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno, PS4A

---------------------------------

Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno, IV. D

---------------------------------

Vyšší odborná škola oděvního designu a střední uměleckoprůmyslová škola textilní, Francouzská 101, Brno - 4.0 - modelářství a návrhářství oděvů

---------------------------------

Gymnázium Elgartova 3 Brno - IV. A.

---------------------------------

Gymnázium J. G. Mendela Brno – IV. B
---------------------------------
Střední průmyslová škola chemická, Vranovská 65, Brno

---------------------------------

Střední škola potravinářská a služeb, obor podnikání, Charbulova 106, Brno

---------------------------------

Gymnázium P. Křížkovského, Kristenova 27, Brno