Předchozí
1 z 15
Další

František Mikš - žurnalistika a publicistikaFrantišek Mikš - žurnalistika a publicistikaZdroj: Se souhlasem Books & Pipes

František Mikš - žurnalistika a publicistika

František Mikš působil v disentu, pracoval jako topič a správce kulturního domu a věnoval se zejména přípravě samizdatových časopisů a knih. V roce 1987 založil s přáteli samizdatovou revui Střední Evropa – brněnská verze, která jako kulturně-společenská revue Kontexty stále vychází. V roce 1993 spoluzaložil brněnské Centrum pro studium demokracie a kultury. O rok později stál u zrodu brněnského nakladatelství Barrister & Principal. Působí na Masarykově univerzitě nebo v Rdě pr ovědu, výzkum a ediční činnosti Institutu umění. K jeho stěžejním dílům patří například velká úspěšná monografie „Gombrich. Tajemství obrazu a jazyk umění“ (2008), která se dočkala už čtyř vydání.

prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. - přírodní vědyprof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. - přírodní vědyZdroj: se souhlasem SU

prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. - přírodní vědy

Martin Černohorský je emeritním profesorem Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pomáhal založit Slezskou univerzitu v Opavě a v letech 1992–1998 byl jejím prvním rektorem. Zabýval se především rentgenografií a krystalografií. Mezinárodní astronomická unie v roce 2013 pojmenovala na počest fyzika Martina Černohorského planetku a ocenila, že dokázal do tohoto oboru zasvětit několik generací studentů.

prof. Ing. arch. Petr Hrůša - architektura a urbanismusprof. Ing. arch. Petr Hrůša - architektura a urbanismusZdroj: poskytl Petr Hrůša

prof. Ing. arch. Petr Hrůša - architektura a urbanismus

Petr Hrůša vystudoval Fakultu architektury na VUT v Brně a působil jako hlavní architekt města Telče. V roce 2014 byl jmenován profesorem architektury, vyučuje na své alma mater, v Praze a Ostravě. V Brně má řadu známých realizací - rekonstrukci Denisových sadů a parku Studánka, Galerii Vaňkovka, Spielberk Office Centre, pavilon P na brněnském výstavišti, rekonstrukci Domu umění nebo parkovací dům Domini Park, který v roce 2017 obsadil 1. místo ve veřejném hlasování v soutěži Parkoviště roku. Z nejnovějších počinů rekonstrukce Janáčkova divadla a práce na Janáčkově kulturním centru.

doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. - mezinárodní spolupráce města Brnadoc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. - mezinárodní spolupráce města BrnaZdroj: poskytla Paměť národa

doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. - mezinárodní spolupráce města Brna

Petr Pithart vstoupil do dějin jako vynikající historik, politolog a přední postava českého disentu. Byl jedním ze signatářů Charty 77. Vydal mnoho publikací, je například spoluautorem knihy Češi v dějinách nové doby a autorem knihy Osmašedesátý. Byl aktivním politikem, předsedou české vlády i Senátu. Dlouhá léta působil jako předseda Společnosti Bernarda Bolzana, která se od 90. let zabývá rozvíjením česko-německých vztahů. Stojí za zrodem konference Dialog uprostřed Evropy, která se od roku 2007 koná v Brně. Každoročně sem přivádí intelektuální, společenskou, politickou a kulturní elitu.

PhDr. Jiří Hlušička - společenské vědyPhDr. Jiří Hlušička - společenské vědyZdroj: poskytl ABART

PhDr. Jiří Hlušička - společenské vědy

Jiří Hlušička v roce 1947 zahájil studium na brněnské Vyšší škole uměleckého průmyslu a dále studoval ještě dějiny umění a estetiku na Filozofické fakultě dnešní Masarykova univerzita. Počátkem roku 1959 se stal přednostou obrazárny Moravského muzea a jeho zásluhou byla v roce 1961 ustavena Moravská galerie v Brně. V jejím čele stál od založení až do odchodu do důchodu v roce 1989, tedy téměř 30 let. Spolu s Janem Rajlichem proslavil Brno díky Bienále užité grafiky jako město designu. Významně se prezentoval také knižní a fotografickou tvorbou.

doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA - technické vědydoc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA - technické vědyZdroj: poskytla Fakulta informačních technologií VUT

doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA - technické vědy

Peter Chudý v roce 2001 absolvoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně v oboru stavba letadel, ve studiu na Leteckém ústavu FSI pokračoval a ukončil ho v roce 2004 ziskem titulu Ph.D. Souběžně vystudoval Brennan School of Business v Chicagu. Nyní působí jako mezinárodně uznávaný odborník na VUT v oblasti matematického modelování, simulačních technologií a digitálních systémů řízení letu pro pilotovaná a bezpilotní letadla. Je autorem řady vědeckých publikací a spoluautorem oceňovaného systému Chytrý autopilot, který zabezpečuje automatické řízení letounu, takže se pilot může věnovat plnění navigačních úkolů.

Tajemník brněnského magistrátu Pavel Loutocký po téměř třiceti letech ve funkci odchází.Ing. Pavel Loutocký - mimořádný přínos městu BrnuZdroj: MMB

Ing. Pavel Loutocký - mimořádný přínos městu Brnu

Pavel Loutocký po studiu na VUT v Brně zavázal svůj život práci ve veřejné správě. Pracoval v Rezortní zkušebně Ministerstva stavebnictví jako vedoucí laboratoře, na úřadu městské části Brno-sever jako vedoucí Odboru místního hospodářství, dopravy, obchodu a služeb. Následně se stal vedoucím Technického úseku Magistrátu města Brna. Následně se stal tajemníkem magistrátu a na této pozici vydržel celých 27 let. Za své funkční období pracoval pro osm primátorů a primátorek. Prosazoval otevřenost a přívětivost úřadu vůči občanům. Stál u zrodu spolupráce s partnerskými městy, osobně se angažoval v rozvoji vztahů například s Vídní, Dallasem či Charkovem. Podílel se na organizaci návštěvy královny Alžběty II. v Brně, jež patří k nejvýznamnějším událostem moderních brněnských dějin. Perfektně zvládl také krizové řízení magistrátu během stavu nouze vyhlášeného v rámci pandemie nemoci covid-19. Za jeho působení získal Magistrát města Brna řadu ocenění, například Přívětivý úřad, Otevřený úřad, Nejlépe komunikující úřad a další. Osobně pak obdržel ocenění například od Ministerstva vnitra, Hasičského záchranného sboru či Policie ČR.

Ing. Jiří Müller - zásluhy o svobodu a demokraciiIng. Jiří Müller - zásluhy o svobodu a demokraciiZdroj: Evžen Sobek

Ing. Jiří Müller - zásluhy o svobodu a demokracii

Jiří Müller studoval strojní inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze, avšak roku 1966 byl ze studia vyloučen, protože chtěl založit nekomunistickou studentskou organizaci. Později byl rehabilitován, ale před promocí v roce 1970 byl přes úspěšné vykonání závěrečných zkoušek a obhájení diplomové práce znovu vyloučen. Na uznání titulu si tak musel počkat do roku 1990. Stal se jedním z čelných studentských představitelů pražského jara a brněnského disentu. Byl vícekrát vězněn za podvracení republiky. Připravoval Chartu 77 a v roce 1977 se stal jedním z prvních signatářů. Roku 1985 odstartoval v Brně samizdatovou edici Prameny, organizoval přednášky a semináře. Ve spolupráci s britskou Nadací Jana Husa vytvořil tzv. podzemní univerzitu.

Mgr. Ivan Sedláček - hudbaMgr. Ivan Sedláček - hudbaZdroj: poskytl měsíčník Hudební rozhledy

Mgr. Ivan Sedláček - hudba

Ivan Sedláček studoval bohemistiku na dnešní Masarykově univerzitě. Kvůli tehdejšímu režimu nemohl oficiálně studovat hudbu, věnoval se ale soukromě dirigování a zpěvu. V roce 1956 založil Šlapanický dětský sbor a z něho postupně vybudoval špičkový sbor dětí a mládeže, který spolupracoval se soudobými skladateli i s brněnskou operní scénou a v roce 1967 se přejmenoval na Kantiléna. Ta pod Sedláčkovým více než padesátiletým vedením úspěšně reprezentovala Brno na domácích i zahraničních soutěžích a stala se také stálým sborem Janáčkova divadla - Národní divadlo Brno a později Filharmonie Brno. Kantilénou a Sedláčkovou uměleckou průpravou prošlo několik budoucích hudebníků, například mezzosopranistka Magdalena Kožená.

Martin Stöhr - literární činnostMartin Stöhr - literární činnostZdroj: poskytl Literární obtýdeník Tvar

Martin Stöhr - literární činnost

Martin Stöhr studoval český jazyk a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. S Brnem ho spojila práce pro literární revue Host. Pracuje jako redaktor poezie stejnojmenného nakladatelství, s manželkou založil edici MaPa. Jeho publicistické texty stále vycházejí v nejrůznějších periodikách. Spojitost s Brnem se do jeho vlastní tvorby otiskla. První dvě autorovy básnické sbírky Teď noci (1995) a Hodina Hora (1998) odkazují na jeho blízkost s básníky kolem brněnského časopisu Host. Následující sbírkou Přechodná bydliště (2004), za kterou získal Cenu Jana Skácela, se přihlásil k poezii Pavla Blatného. Podobná poetika se objevuje také ve čtvrté sbírce Smích ze snu (2012), poslední sbírkou je Užitá lyrika (2020).

prof. MUDr. Alexandra Šulcová-Kučerová, CSc, FCMA - lékařské vědy a farmacieprof. MUDr. Alexandra Šulcová-Kučerová, CSc, FCMA - lékařské vědy a farmacieZdroj: poskytla Masarykova univerzita

prof. MUDr. Alexandra Šulcová-Kučerová, CSc, FCMA - lékařské vědy a farmacie

Alexandra Šulcová-Kučerová svůj profesní život zasvětila farmakologii na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kam nastoupila po promoci v roce 1970. Přes dvacet let vedla Farmakologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity jako přednostka. Stala se vedoucí výzkumné skupiny Experimentální a aplikovaná neuropsychofarmakologie Středoevropského technologického institutu C E I T E C. Těžištěm jejího profesního zájmu jsou neuropsychologické účinky látek obsažených v konopí a obecně výzkum neurobiologie drogových závislostí a účinků drog. Výrazný je také její pedagogický přínos. Zaváděla do praxe progresivní metody výuky a zkoušení.

Česká tenistka Barbora Krejčíková postoupila s Kateřinou Siniakovou na Australian Open stejně jako loni do finále čtyřhry.Barbora Krejčíková - sportZdroj: ČTK

Barbora Krejčíková - sport

Barbora Krejcikova reprezentuje Brno jako profesionální tenistka. Tituly sbírá už od mládí, první ženský turnaj vyhrála v roce 2010. V roce 2013 získala s Kateřinou Siniakovou tři deblové grandslamy. Téhož roku vyhrála dvouhru i čtyřhru na evropském juniorském šampionátu do 18 let ve švýcarském Klostersu. Debutové finále na okruhu WTA Tour odehrála na říjnovém BGL Luxembourg Open 2014 v Lucemburku. První titul pak vybojovala ve čtyřhře Coupe Banque Nationale 2015 na turnaji v Québecu. Do prvního grandslamového semifinále postoupila v roce 2016 v ženské čtyřhře French Open. Tento turnaj s Kateřinou Siniakovou v roce 2018 ovládla. Na triumf z Paříže navázaly o měsíc později ve Wimbledonu, když ve finále zdolaly americko-český pár. V roce 2021 získala double na French Open, přičemž vítězkou dvouhry se stala jako první Češka v historii samostatného českého státu. Téhož roku vybojovala ve čtyřhře také zlato na olympijských hrách. Daří se jí i ve smíšené čtyřhře, v níž třikrát vyhrála Australian Open. Díky jejím úspěchům a mezinárodní sportovní reputaci jí právem náleží Cena města Brna.

P. František Lízna - in memoriamP. František Lízna - in memoriamZdroj: Jan Langer

P. František Lízna - in memoriam

P. František Lízna byl pětkrát vězněn za své antikomunistické postoje. Působil jako ošetřovatel v ústavu pro postižené na Velehradě, kde se setkal s jezuity. Zde objevil své poslání sloužit lidem a Bohu. V roce 1974 dokončil kněžské vzdělání, ale nedostal státní povolení tuto profesi vykonávat, takže nadále působil jako sociální pracovník. V roce 1978 podepsal Chartu 77 a začal se podílet také na šíření samizdatu, za což byl dvakrát zatčen a na počátku 80. let odsouzen k výkonu trestu 27 měsíců odnětí svobody. Zatčen byl ještě jednou, těsně před revolucí, po setkání disidentů v čele s Václavem Havlem. Po sametové revoluci se stal rektorem jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně a věnoval se také práci s vězni, za niž dostal Cenu Františka Kriegla. Podnikl několik pěších poutí, například do Santiaga de Compostela. V roce 2001 obdržel Řád Tomáše G. Masaryka. Svou statečností, bojem za spravedlnost a charitativní prací se navždy zapsal do české historie.

Ivana Hloužková - dramatické uměníIvana Hloužková - dramatické uměníZdroj: Jakub Jíra

Ivana Hloužková - dramatické umění

Ivana Hloužková po studiu na brněnské konzervatoři nastoupila v roce 1981 do Divadla Husa na provázku, které bylo kvůli tehdejšímu režimu nuceno hrát pod cenzurou. To vyžadovalo i jistou míru osobní statečnosti. Provázku je věrná dodnes, celých 40 let. Ztvárnila zde téměř 150 rolí. Spolupracuje také s rozhlasem, televizí a filmem.

Pavel Tasovský - výtvarné umění a designPavel Tasovský - výtvarné umění a designZdroj: poskytl Pavel Tasovský

Pavel Tasovský - výtvarné umění a design

Pavel Tasovský od roku 1978 působil v kovářské dílně Uměleckých řemesel v Brně, následně založil vlastní dílnu v Náměšti nad Oslavou. Jeho kované dveře, brány i plastiky mohou obdivovat například návštěvníci Mincmistrovského sklepa, kostnice u sv. Jakuba nebo historického vodojemu na Žlutém kopci. Plastikami vyzdobil také areál Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity nebo Univerzitní kampus v Bohunicích. Kované špacírky z jeho dílny si jako dar od města odvezli v roce 2008 z Brna také členové skupiny Rolling Stones. Ve své dílně umožňuje praxi absolventům uměleckých škol a z pozice pedagoga šíří dobré jméno českého uměleckého kovářství v Evropě i USA.