Akademický senát jej do funkce zvolil ve středu večer. „Univerzita je schopna v podstatě dávat odpovědi na všechny strategické otázky v rozvoji lidstva, od surovin pro stavební, nábytkářskou a energetickou výrobu z dřevní hmoty, přes lesnictví a tvorbu krajiny, od buňky po bezpečné potraviny. To vše umíme fyzicky provést i ekonomicky vyhodnotit pro optimální provozní nasazení,“ uvedl nový rektor.

Ve nové funkci chce rovněž podporovat další rozvoj laboratorní i praktické výuky a posílit zapojení studentů do výzkumné činnosti.

Vojtěch Adam.
Vojtěch Adam rezignoval, Mendelova univerzita je bez rektora

Jan Mareš se narodil v roce 1961 ve Strakonicích. Vystudoval Střední rybářskou technickou školu ve Vodňanech a v roce 1985 absolvoval specializaci rybářství na Vysoké škole zemědělské v Brně. V roce 2014 byl jmenován profesorem v oboru Rybářství. Působil rovněž jako děkan Agronomické fakulty.

Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zabývá problematikou technologie chovu ryb v různých produkčních systémech, výživou a krmením ryb, kvalitou rybího masa, hematologií ryb nebo mimo-produkčními funkcemi rybníků. Věnuje se tak například vlivu podmínek chovu a výživy ryb na kvalitu rybího masa nebo vývoji a optimalizaci recirkulačních chovů ryb.

Mareš se stal rektorem po Vojtěchu Adamovi, který rezignoval ještě před nástupem do funkce kvůli nesrovnalostem ve vědeckých pracích, u nichž byl vedený jako korespondenční autor.

Mendelova univerzita v Brně.
Snadný titul? Mendelova univerzita v Brně řeší plagiáty od zahraničních studentů

Nejde o jediný problém, který univerzita v poslední době musela řešit. Antiplagiátorská platforma Vroniplag například objevila nesrovnalosti v disertačních pracích zahraničních studentů, které byly z velké části okopírované. Rovněž vyplynuly na povrch vztahy mezi univerzitou a rakouskou vzdělávací agenturou Institut für Management, která za úplatu na univerzitě nestandardně zprostředkovávala doktorský titul snadno a rychle.