Rada Národního akreditačního úřadu se v lednu shodla na odebrání akreditace pro doktorské studijní programy v ekonomických vědách. Odebrala univerzitě možnost doktorských studijních programů ekonomika a management v českém a anglickém jazyce. „V odvolání se univerzita ohradila proti rozhodnutí o zániku oprávnění uskutečňovat vzdělání ve třech zmíněných doktorských studijních programech," stojí ve zprávě univerzity.

Součástí odvolání je přehled kroků k odstranění nedostatků. Naší hlavní snahou je nyní zajistit možnost stávajícím studentům na univerzitě v dotčených programech dostudovat a možnost podání návrhu nových studijních programů doktorského stupně studia pro Provozně ekonomickou fakultu Národnímu akreditačnímu úřadu. Snahou je i otevřít možnost diskuse s Radou Národního akreditačního úřadu," uvedl Mareš.

Budova brněnské Mendelovy univerzity v Zemědělské ulici v Brně.
Problém pro Mendelovu univerzitu v Brně: úřad jí odebral doktorské akreditace

Už dříve zveřejněné informace uváděly, že někteří studenti doktorského studia ukončili studium za kratší dobu, než je standardní. Studium tak absolvovali za 22 až 30 měsíců.

Univerzita uvedla, že pokračuje v opatřeních, která by nastavila systém vnitřního zajištění kvality. Na základě podnětu k přezkoumání překladových plagiátů a po pečlivém posouzení přezkumnou komisí na fakultě v posledním roce odebrala dva doktorské tituly.

Mendelova univerzita v Brně.
Student je bez titulu. Úřad řeší plagiátorství na Mendelově univerzitě v Brně

Kauza ohledně zahraničních studentů se objevila loni během kampaně před prezidentskými volbami. do nichž jako kandidátka vstoupila i bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. V médiích už dřív uvedla, že kauza byla "přifouknutá" kvůli její kandidatuře a že doufá, že univerzita získá akreditaci pro ekonomické obory brzy zpět. Na druhou stranu koncem loňského roku kvůli pochybnostem se získáváním titulů zahraničních studentů rezignoval tehdejší děkan fakulty Pavel Žufan, který fakultu vedl od roku 2018 za doby rektorování Nerudové.