Přes dopravní uzel na Mendlově náměstí jezdí na přednášky do univerzitního kampusu v brněnských Bohunicích pravidelně. I když na náměstí nemusí přestupovat, pohled zpoza oken trolejbusu na jeho podobu ji netěší. „Přeji si, aby se z dopravního uzlu stalo také skutečné náměstí, které bude čisté a nabídne i příjemné místo pro odpočinek a posezení,“ přiblížila studentka Aneta Fajstlová.

Její přání se má splnit za dva roky. Zástupci města chtějí využít výměny parovodů za horkovody a prostor dílčími úpravami zvelebit. „Dlouhodobě plánujeme kompletní přestavbu Mendlova náměstí, v nejbližších letech ale nebude. Je proto vhodné udělat alespoň částečnou rekonstrukci. Chceme tu vytvořit příjemnější zónu,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

V návrhu dílčích úprav náměstí z dílny kanceláře městského architekta se počítá s rozšířením ploch pro pěší, výsadbou nové zeleně či odstraněním bariér. „Kultivovat chceme i prodejní stánky. Nově mají přibýt i přístřešky se zelenými střechami. Prověříme možnosti využití systému hospodaření s dešťovou vodou, která by se použila pro zavlažování zeleně,“ nastínil městský architekt Michal Sedláček.

Co se na Mendlově náměstí změní

rozšíření ploch pro pěší i trhovce

položení nové dlažby

rozšíření zeleně, výsadba nových stromů a trvalkových záhonů

vytvoření bezbariérových přístupů

kultivace prodejních stánků

instalace přístřešků se zelenou střechou pro cestující

snížení počtu stožárů trakčního vedení

prověření možnosti využití

dešťové vody pro zavlažování zeleně

Práce chtějí zástupci města stihnout do léta 2022, kdy uplyne dvě stě let od narození Gregora Johanna Mendela. Na zvelebeném prostranství vznikne socha vědce, který v devatenáctém století v tamním klášteře položil základy genetiky.

Proti částečným úpravám prostoru jsou zástupci Brna-středu. Prostranství se nachází na jeho území. Trvají na koncepčních úpravách, které vyřeší jeho hlavní problém, tedy dopravu.

„Když tam město udělá úpravy za čtyřicet milionů korun, tak se kompletní rekonstrukce odloží o dalších padesát let. Zaplácat stávající stav novou dlažbou není řešení,“ uvedl radní Brna-středu pro územní plánování Petr Bořecký.

Už v září 2018 zvítězil v soutěži na proměnu náměstí projekt architektů Michala Palaščáka a Michala Poláše.

„Návrh dílčích změn považuji za zbytečný. Je hezké přistoupit k úpravám, ale musí se dělat s vizí do budoucna. Sadové úpravy a výsadby stromů budou tam, kam podle našeho návrhu nepatří,“ uvedl Palaščák. Podle něj s ním dílčí změny Kancelář architekta města Brna nekonzultovala a jeho připomínky neřešila.